با توجه به شروع سال 2018 و پایان دسامبر 2017، دوره ی اکثر تخفیف های ثبت دامنه تمام شده است.
اما سال 2018 نیز شروع شده است و انتظار داریم تخفیف های جدید تا 5ام ژانویه ابلاغ شوند.
قطعا آفاق هاستینگ همچون 10 سال گذشته این تخفیف ها را برای کاربران خود درنظر گرفته و نام تجاری آن ها را با قیمت مناسب ثبت خواهد کرد.Monday, January 1, 2018

« برگشت