ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط آفاق هاستینگ ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.IO .Mobi .Dev .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های خاص، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.

لیست پسوند ها بر اساس نوع

دامنه
ثبت جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.io
1,025,700 T
1 سال
1,025,700 T
1 سال
1,025,700 T
1 سال
.app new!
434,000 T
1 سال
434,000 T
1 سال
434,000 T
1 سال
.xyz
28,900 T
1 سال
289,300 T
1 سال
289,300 T
1 سال
.com
236,700 T
1 سال
236,700 T
1 سال
236,700 T
1 سال
.ir
5,000 T
1 سال
8,000 T
1 سال
5,000 T
1 سال
.net
294,600 T
1 سال
294,600 T
1 سال
294,600 T
1 سال
.org
294,600 T
1 سال
294,600 T
1 سال
294,600 T
1 سال
.info
347,200 T
1 سال
347,200 T
1 سال
347,200 T
1 سال
.biz
368,200 T
1 سال
368,200 T
1 سال
368,200 T
1 سال
.in
247,200 T
1 سال
247,200 T
1 سال
247,200 T
1 سال
.me sale!
105,200 T
1 سال
331,400 T
1 سال
331,400 T
1 سال
.asia
347,200 T
1 سال
347,200 T
1 سال
347,200 T
1 سال
.us
223,600 T
1 سال
223,600 T
1 سال
223,600 T
1 سال
.top
65,800 T
1 سال
447,100 T
1 سال
447,100 T
1 سال
.pw
512,900 T
1 سال
512,900 T
1 سال
512,900 T
1 سال
.market
710,100 T
1 سال
710,100 T
1 سال
710,100 T
1 سال
.online sale!
323,500 T
1 سال
854,800 T
1 سال
854,800 T
1 سال
.bz
499,700 T
1 سال
499,700 T
1 سال
499,700 T
1 سال
.ac
933,700 T
1 سال
933,700 T
1 سال
933,700 T
1 سال
.co
268,300 T
1 سال
670,700 T
1 سال
670,700 T
1 سال
.click sale!
136,800 T
1 سال
242,000 T
1 سال
242,000 T
1 سال
.business
189,400 T
1 سال
189,400 T
1 سال
189,400 T
1 سال
.cafe
723,300 T
1 سال
723,300 T
1 سال
723,300 T
1 سال
.company
197,300 T
1 سال
197,300 T
1 سال
197,300 T
1 سال
.design
1,130,900 T
1 سال
1,130,900 T
1 سال
1,130,900 T
1 سال
.tech sale!
381,400 T
1 سال
1,183,500 T
1 سال
1,183,500 T
1 سال
.dev new!
381,400 T
1 سال
381,400 T
1 سال
381,400 T
1 سال
.website sale!
189,400 T
1 سال
526,000 T
1 سال
526,000 T
1 سال
.trade
118,400 T
1 سال
697,000 T
1 سال
697,000 T
1 سال
.travel
697,000 T
1 سال
2,524,800 T
1 سال
2,524,800 T
1 سال
.cloud
507,600 T
1 سال
507,600 T
1 سال
507,600 T
1 سال
.zone
197,300 T
1 سال
736,400 T
1 سال
736,400 T
1 سال
.world
118,400 T
1 سال
723,300 T
1 سال
723,300 T
1 سال
.works
118,400 T
1 سال
736,400 T
1 سال
736,400 T
1 سال
.win
118,400 T
1 سال
697,000 T
1 سال
697,000 T
1 سال
.today
118,400 T
1 سال
486,600 T
1 سال
486,600 T
1 سال
.tips
249,900 T
1 سال
486,600 T
1 سال
486,600 T
1 سال
.technology
171,000 T
1 سال
486,600 T
1 سال
486,600 T
1 سال
.team
197,300 T
1 سال
736,400 T
1 سال
736,400 T
1 سال
.systems
171,000 T
1 سال
486,600 T
1 سال
486,600 T
1 سال
.style
249,900 T
1 سال
736,400 T
1 سال
736,400 T
1 سال
.stream
118,400 T
1 سال
697,000 T
1 سال
697,000 T
1 سال
.store
328,800 T
1 سال
1,367,600 T
1 سال
1,367,600 T
1 سال
.space
197,300 T
1 سال
526,000 T
1 سال
526,000 T
1 سال
.site
223,600 T
1 سال
697,000 T
1 سال
697,000 T
1 سال
.shop
223,600 T
1 سال
775,900 T
1 سال
775,900 T
1 سال
.services
171,000 T
1 سال
723,300 T
1 سال
723,300 T
1 سال
.run
118,400 T
1 سال
486,600 T
1 سال
486,600 T
1 سال
.rocks

سال
N/A
N/A
.review
197,300 T
1 سال
697,000 T
1 سال
697,000 T
1 سال
.racing
118,400 T
1 سال
302,500 T
1 سال
302,500 T
1 سال
.promo
171,000 T
1 سال
420,800 T
1 سال
420,800 T
1 سال
.pro
110,500 T
1 سال
418,200 T
1 سال
418,200 T
1 سال
.party
118,400 T
1 سال
697,000 T
1 سال
697,000 T
1 سال
.ninja
197,300 T
1 سال
460,300 T
1 سال
460,300 T
1 سال
.news
328,800 T
1 سال
552,300 T
1 سال
552,300 T
1 سال
.network
118,400 T
1 سال
486,600 T
1 سال
486,600 T
1 سال
.mobi
171,000 T
1 سال
460,300 T
1 سال
460,300 T
1 سال
.live
118,400 T
1 سال
552,300 T
1 سال
552,300 T
1 سال
.gold
197,300 T
1 سال
2,261,800 T
1 سال
2,261,800 T
1 سال
.fun
197,300 T
1 سال
531,300 T
1 سال
531,300 T
1 سال
.exchange
249,900 T
1 سال
736,400 T
1 سال
736,400 T
1 سال
.email
118,400 T
1 سال
486,600 T
1 سال
486,600 T
1 سال
.doctor
328,800 T
1 سال
2,261,800 T
1 سال
2,261,800 T
1 سال
.digital
118,400 T
1 سال
736,400 T
1 سال
736,400 T
1 سال
.cool
197,300 T
1 سال
736,400 T
1 سال
736,400 T
1 سال
.com.co
197,300 T
1 سال
326,100 T
1 سال
326,100 T
1 سال
.codes
171,000 T
1 سال
1,183,500 T
1 سال
1,183,500 T
1 سال
.chat
328,800 T
1 سال
736,400 T
1 سال
736,400 T
1 سال
.center
118,400 T
1 سال
486,600 T
1 سال
486,600 T
1 سال
.bid
118,400 T
1 سال
710,100 T
1 سال
710,100 T
1 سال
.best
52,600 T
1 سال
526,000 T
1 سال
526,000 T
1 سال
.agency
118,400 T
1 سال
486,600 T
1 سال
486,600 T
1 سال
.it
289,300 T
1 سال
289,300 T
1 سال
289,300 T
1 سال

Please choose a category from above.

Powered by WHMCompleteSolution