ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لیست پسوند ها بر اساس نوع

دامنه
ثبت جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.app new!
240,000 T
1 سال
N/A
240,000 T
1 سال
.xyz sale!
16,500 T
1 سال
157,500 T
1 سال
157,500 T
1 سال
.top sale!
39,000 T
1 سال
255,000 T
1 سال
255,000 T
1 سال
.com
135,000 T
1 سال
135,000 T
1 سال
135,000 T
1 سال
.ir
5,000 T
1 سال
8,000 T
1 سال
5,000 T
1 سال
.net
166,500 T
1 سال
166,500 T
1 سال
166,500 T
1 سال
.org
168,000 T
1 سال
168,000 T
1 سال
168,000 T
1 سال
.info sale!
63,000 T
1 سال
166,500 T
1 سال
166,500 T
1 سال
.biz
189,000 T
1 سال
189,000 T
1 سال
189,000 T
1 سال
.in
154,500 T
1 سال
154,500 T
1 سال
154,500 T
1 سال
.co sale!
153,000 T
1 سال
375,000 T
1 سال
375,000 T
1 سال
.me sale!
150,000 T
1 سال
187,500 T
1 سال
187,500 T
1 سال
.asia
195,000 T
1 سال
195,000 T
1 سال
195,000 T
1 سال
.pro sale!
63,000 T
1 سال
192,000 T
1 سال
192,000 T
1 سال
.mobi sale!
63,000 T
1 سال
213,000 T
1 سال
213,000 T
1 سال
.us
127,500 T
1 سال
127,500 T
1 سال
127,500 T
1 سال
.pw
288,000 T
1 سال
288,000 T
1 سال
288,000 T
1 سال
.market sale!
123,001 T
1 سال
387,000 T
1 سال
387,000 T
1 سال
.news sale!
123,001 T
1 سال
288,000 T
1 سال
288,000 T
1 سال
.online sale!
132,000 T
1 سال
477,000 T
1 سال
477,000 T
1 سال
.shop sale!
120,000 T
1 سال
450,000 T
1 سال
450,000 T
1 سال
.store sale!
132,000 T
1 سال
762,000 T
1 سال
762,000 T
1 سال
.site sale!
102,000 T
1 سال
387,000 T
1 سال
387,000 T
1 سال
.io new!
532,500 T
1 سال
532,500 T
1 سال
532,500 T
1 سال
.bz
285,000 T
1 سال
285,000 T
1 سال
285,000 T
1 سال
.space sale!
73,500 T
1 سال
133,500 T
1 سال
133,500 T
1 سال
.fun new!
63,000 T
1 سال
325,500 T
1 سال
325,500 T
1 سال
.ac sale!

سال
N/A
N/A
.black sale!
168,000 T
1 سال
645,000 T
1 سال
645,000 T
1 سال
.center sale!
64,500 T
1 سال
255,000 T
1 سال
255,000 T
1 سال
.digital new!
118,500 T
1 سال
382,500 T
1 سال
382,500 T
1 سال
.exchange new!
120,000 T
1 سال
390,000 T
1 سال
390,000 T
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

انتقال دامنه به اینجا

دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains