ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط آفاق هاستینگ ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.IO .Mobi .Dev .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های خاص، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.

لیست پسوند ها بر اساس نوع

دامنه
ثبت جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.ir
15,000 T
1 سال
24,000 T
1 سال
15,000 T
1 سال
.xyz sale!
33,200 T
1 سال
360,100 T
1 سال
360,100 T
1 سال
.com
279,800 T
1 سال
279,800 T
1 سال
279,800 T
1 سال
.net
307,500 T
1 سال
307,500 T
1 سال
307,500 T
1 سال
.org
307,500 T
1 سال
307,500 T
1 سال
307,500 T
1 سال
.io
1,274,200 T
1 سال
1,274,200 T
1 سال
1,274,200 T
1 سال
.app
443,200 T
1 سال
443,200 T
1 سال
443,200 T
1 سال
.info sale!
138,500 T
1 سال
443,200 T
1 سال
443,200 T
1 سال
.biz
387,800 T
1 سال
387,800 T
1 سال
387,800 T
1 سال
.in
263,200 T
1 سال
263,200 T
1 سال
263,200 T
1 سال
.me sale!
221,600 T
1 سال
498,600 T
1 سال
498,600 T
1 سال
.asia
360,100 T
1 سال
360,100 T
1 سال
360,100 T
1 سال
.us
235,500 T
1 سال
235,500 T
1 سال
235,500 T
1 سال
.top
221,600 T
1 سال
221,600 T
1 سال
221,600 T
1 سال
.pw
540,200 T
1 سال
540,200 T
1 سال
540,200 T
1 سال
.market
747,900 T
1 سال
747,900 T
1 سال
747,900 T
1 سال
.online
886,400 T
1 سال
886,400 T
1 سال
886,400 T
1 سال
.bz
526,300 T
1 سال
526,300 T
1 سال
526,300 T
1 سال
.ac
972,300 T
1 سال
972,300 T
1 سال
972,300 T
1 سال
.co
695,300 T
1 سال
695,300 T
1 سال
695,300 T
1 سال
.business
249,300 T
1 سال
249,300 T
1 سال
249,300 T
1 سال
.cafe
750,700 T
1 سال
750,700 T
1 سال
750,700 T
1 سال
.tech
1,246,500 T
1 سال
1,246,500 T
1 سال
1,246,500 T
1 سال
.website
554,000 T
1 سال
554,000 T
1 سال
554,000 T
1 سال
.travel
2,659,200 T
1 سال
2,659,200 T
1 سال
2,659,200 T
1 سال
.zone
761,800 T
1 سال
761,800 T
1 سال
761,800 T
1 سال
.world
739,600 T
1 سال
739,600 T
1 سال
739,600 T
1 سال
.today
637,100 T
1 سال
637,100 T
1 سال
637,100 T
1 سال
.technology
637,100 T
1 سال
637,100 T
1 سال
637,100 T
1 سال
.team
761,800 T
1 سال
761,800 T
1 سال
761,800 T
1 سال
.systems
637,100 T
1 سال
637,100 T
1 سال
637,100 T
1 سال
.site
711,900 T
1 سال
711,900 T
1 سال
711,900 T
1 سال
.shop sale!
227,100 T
1 سال
803,300 T
1 سال
803,300 T
1 سال
.pro sale!
138,500 T
1 سال
498,600 T
1 سال
498,600 T
1 سال
.news
706,400 T
1 سال
706,400 T
1 سال
706,400 T
1 سال
.mobi
526,300 T
1 سال
526,300 T
1 سال
526,300 T
1 سال
.exchange
775,600 T
1 سال
775,600 T
1 سال
775,600 T
1 سال
.email
637,100 T
1 سال
637,100 T
1 سال
637,100 T
1 سال
.agency
664,800 T
1 سال
664,800 T
1 سال
664,800 T
1 سال
.doctor
2,382,200 T
1 سال
2,382,200 T
1 سال
2,382,200 T
1 سال
.digital
928,000 T
1 سال
928,000 T
1 سال
928,000 T
1 سال
.com.co
706,400 T
1 سال
706,400 T
1 سال
706,400 T
1 سال
.codes
1,274,200 T
1 سال
1,274,200 T
1 سال
1,274,200 T
1 سال
.chat
753,400 T
1 سال
753,400 T
1 سال
753,400 T
1 سال
.center
498,600 T
1 سال
498,600 T
1 سال
498,600 T
1 سال
.link
263,200 T
1 سال
263,200 T
1 سال
263,200 T
1 سال
.art
332,400 T
1 سال
332,400 T
1 سال
332,400 T
1 سال
.gallery
498,600 T
1 سال
498,600 T
1 سال
498,600 T
1 سال
.design
1,191,100 T
1 سال
1,191,100 T
1 سال
1,191,100 T
1 سال
.click
263,200 T
1 سال
263,200 T
1 سال
263,200 T
1 سال
.one
249,300 T
1 سال
249,300 T
1 سال
249,300 T
1 سال

Please choose a category from above.

Powered by WHMCompleteSolution