ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط آفاق هاستینگ ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.IO .Mobi .Dev .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های خاص، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.

لیست پسوند ها بر اساس نوع

دامنه
ثبت جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.io
537,800 T
1 سال
537,800 T
1 سال
537,800 T
1 سال
.app new!
242,400 T
1 سال
N/A
242,400 T
1 سال
.xyz
22,700 T
1 سال
159,100 T
1 سال
159,100 T
1 سال
.com
140,900 T
1 سال
140,900 T
1 سال
140,900 T
1 سال
.ir
5,000 T
1 سال
8,000 T
1 سال
5,000 T
1 سال
.net
168,200 T
1 سال
168,200 T
1 سال
168,200 T
1 سال
.org
169,700 T
1 سال
169,700 T
1 سال
169,700 T
1 سال
.info sale!
68,200 T
1 سال
184,800 T
1 سال
184,800 T
1 سال
.biz
192,400 T
1 سال
192,400 T
1 سال
192,400 T
1 سال
.in
156,000 T
1 سال
156,000 T
1 سال
156,000 T
1 سال
.me sale!
137,900 T
1 سال
189,400 T
1 سال
189,400 T
1 سال
.asia
200,000 T
1 سال
200,000 T
1 سال
200,000 T
1 سال
.us
128,800 T
1 سال
128,800 T
1 سال
128,800 T
1 سال
.pw sale!
68,200 T
1 سال
136,400 T
1 سال
136,400 T
1 سال
.market
401,500 T
1 سال
401,500 T
1 سال
401,500 T
1 سال
.online sale!
37,900 T
1 سال
484,800 T
1 سال
484,800 T
1 سال
.bz
287,900 T
1 سال
287,900 T
1 سال
287,900 T
1 سال
.ac
545,400 T
1 سال
545,400 T
1 سال
545,400 T
1 سال
.co
154,500 T
1 سال
386,300 T
1 سال
386,300 T
1 سال
.click
143,900 T
1 سال
143,900 T
1 سال
143,900 T
1 سال
.top sale!
37,900 T
1 سال
257,600 T
1 سال
257,600 T
1 سال
.business
121,200 T
1 سال
121,200 T
1 سال
121,200 T
1 سال
.cafe
401,500 T
1 سال
401,500 T
1 سال
401,500 T
1 سال
.company
113,600 T
1 سال
113,600 T
1 سال
113,600 T
1 سال
.design
681,800 T
1 سال
681,800 T
1 سال
681,800 T
1 سال
.tech sale!
53,000 T
1 سال
227,300 T
1 سال
227,300 T
1 سال
.dev new!
227,300 T
1 سال
227,300 T
1 سال
227,300 T
1 سال
.website sale!
53,000 T
1 سال
306,000 T
1 سال
306,000 T
1 سال
.trade
386,300 T
1 سال
386,300 T
1 سال
386,300 T
1 سال
.travel
1,484,700 T
1 سال
1,484,700 T
1 سال
1,484,700 T
1 سال
.cloud sale!
113,600 T
1 سال
151,500 T
1 سال
151,500 T
1 سال
.zone

سال
N/A
N/A
.world

سال
N/A
N/A
.works

سال
N/A
N/A
.win

سال
N/A
N/A
.today

سال
N/A
N/A
.tips

سال
N/A
N/A
.technology

سال
N/A
N/A
.team

سال
N/A
N/A
.systems

سال
N/A
N/A
.style

سال
N/A
N/A
.stream

سال
N/A
N/A
.store

سال
N/A
N/A
.space

سال
N/A
N/A
.site

سال
N/A
N/A
.shop

سال
N/A
N/A
.services

سال
N/A
N/A
.run

سال
N/A
N/A
.rocks

سال
N/A
N/A
.review

سال
N/A
N/A
.racing

سال
N/A
N/A
.promo

سال
N/A
N/A
.pro
63,600 T
1 سال
230,300 T
1 سال
230,300 T
1 سال
.party

سال
N/A
N/A
.ninja

سال
N/A
N/A
.news

سال
N/A
N/A
.network

سال
N/A
N/A
.mobi

سال
N/A
N/A
.live

سال
N/A
N/A
.gold

سال
N/A
N/A
.fun

سال
N/A
N/A
.exchange

سال
N/A
N/A
.email

سال
N/A
N/A
.doctor

سال
N/A
N/A
.digital

سال
N/A
N/A
.cool

سال
N/A
N/A
.com.co

سال
N/A
N/A
.codes

سال
N/A
N/A
.chat

سال
N/A
N/A
.center

سال
N/A
N/A
.bid

سال
N/A
N/A
.best

سال
N/A
N/A
.agency

سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

Powered by WHMCompleteSolution