ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط آفاق هاستینگ ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.IO .Mobi .Dev .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های خاص، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.

لیست پسوند ها بر اساس نوع

دامنه
ثبت جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.ir
15,000 T
1 سال
24,000 T
1 سال
15,000 T
1 سال
.com
277,800 T
1 سال
277,800 T
1 سال
277,800 T
1 سال
.net
305,300 T
1 سال
305,300 T
1 سال
305,300 T
1 سال
.org sale!
220,000 T
1 سال
305,300 T
1 سال
305,300 T
1 سال
.io
1,182,500 T
1 سال
1,182,500 T
1 سال
1,182,500 T
1 سال
.app
440,000 T
1 سال
440,000 T
1 سال
440,000 T
1 سال
.xyz sale!
33,000 T
1 سال
357,500 T
1 سال
357,500 T
1 سال
.info sale!
137,500 T
1 سال
440,000 T
1 سال
440,000 T
1 سال
.biz
385,000 T
1 سال
385,000 T
1 سال
385,000 T
1 سال
.in
261,300 T
1 سال
261,300 T
1 سال
261,300 T
1 سال
.me sale!
440,000 T
1 سال
440,000 T
1 سال
440,000 T
1 سال
.asia
357,500 T
1 سال
357,500 T
1 سال
357,500 T
1 سال
.us
233,800 T
1 سال
233,800 T
1 سال
233,800 T
1 سال
.top
220,000 T
1 سال
220,000 T
1 سال
220,000 T
1 سال
.pw
550,000 T
1 سال
550,000 T
1 سال
550,000 T
1 سال
.market
742,500 T
1 سال
742,500 T
1 سال
742,500 T
1 سال
.online
880,000 T
1 سال
880,000 T
1 سال
880,000 T
1 سال
.bz
536,300 T
1 سال
536,300 T
1 سال
536,300 T
1 سال
.ac
965,300 T
1 سال
965,300 T
1 سال
965,300 T
1 سال
.co sale!
280,500 T
1 سال
690,300 T
1 سال
690,300 T
1 سال
.business
220,000 T
1 سال
220,000 T
1 سال
220,000 T
1 سال
.cafe
745,300 T
1 سال
745,300 T
1 سال
745,300 T
1 سال
.tech
1,237,500 T
1 سال
1,237,500 T
1 سال
1,237,500 T
1 سال
.website
550,000 T
1 سال
550,000 T
1 سال
550,000 T
1 سال
.travel
2,640,000 T
1 سال
2,640,000 T
1 سال
2,640,000 T
1 سال
.zone
756,300 T
1 سال
756,300 T
1 سال
756,300 T
1 سال
.world
734,300 T
1 سال
734,300 T
1 سال
734,300 T
1 سال
.today
632,500 T
1 سال
632,500 T
1 سال
632,500 T
1 سال
.technology
632,500 T
1 سال
632,500 T
1 سال
632,500 T
1 سال
.team
756,300 T
1 سال
756,300 T
1 سال
756,300 T
1 سال
.systems
632,500 T
1 سال
632,500 T
1 سال
632,500 T
1 سال
.site
706,800 T
1 سال
706,800 T
1 سال
706,800 T
1 سال
.shop sale!
220,000 T
1 سال
797,500 T
1 سال
797,500 T
1 سال
.pro sale!
137,500 T
1 سال
495,000 T
1 سال
495,000 T
1 سال
.news
701,300 T
1 سال
701,300 T
1 سال
701,300 T
1 سال
.mobi
522,500 T
1 سال
522,500 T
1 سال
522,500 T
1 سال
.exchange
770,000 T
1 سال
770,000 T
1 سال
770,000 T
1 سال
.email
632,500 T
1 سال
632,500 T
1 سال
632,500 T
1 سال
.agency
660,000 T
1 سال
660,000 T
1 سال
660,000 T
1 سال
.doctor
2,365,000 T
1 سال
2,365,000 T
1 سال
2,365,000 T
1 سال
.digital
921,300 T
1 سال
921,300 T
1 سال
921,300 T
1 سال
.com.co sale!
701,300 T
1 سال
701,300 T
1 سال
701,300 T
1 سال
.codes
1,265,000 T
1 سال
1,265,000 T
1 سال
1,265,000 T
1 سال
.chat
748,000 T
1 سال
748,000 T
1 سال
748,000 T
1 سال
.center
495,000 T
1 سال
495,000 T
1 سال
495,000 T
1 سال
.link sale!
261,300 T
1 سال
261,300 T
1 سال
261,300 T
1 سال
.art
330,000 T
1 سال
330,000 T
1 سال
330,000 T
1 سال
.gallery
495,000 T
1 سال
495,000 T
1 سال
495,000 T
1 سال
.design
1,182,500 T
1 سال
1,182,500 T
1 سال
1,182,500 T
1 سال
.click new!
261,300 T
1 سال
261,300 T
1 سال
261,300 T
1 سال
.one
247,500 T
1 سال
N/A
247,500 T
1 سال

Please choose a category from above.

Powered by WHMCompleteSolution