ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط آفاق هاستینگ ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.IO .Mobi .Dev .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های خاص، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.

لیست پسوند ها بر اساس نوع

دامنه
ثبت جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.io new!
928,400 T
1 سال
928,400 T
1 سال
928,400 T
1 سال
.app new!
345,400 T
1 سال
345,400 T
1 سال
345,400 T
1 سال
.xyz sale!
26,400 T
1 سال
231,000 T
1 سال
231,000 T
1 سال
.com
198,000 T
1 سال
198,000 T
1 سال
198,000 T
1 سال
.ir
5,000 T
1 سال
8,000 T
1 سال
5,000 T
1 سال
.net
244,200 T
1 سال
244,200 T
1 سال
244,200 T
1 سال
.org
244,200 T
1 سال
244,200 T
1 سال
244,200 T
1 سال
.info
110,000 T
1 سال
290,400 T
1 سال
290,400 T
1 سال
.biz
303,600 T
1 سال
303,600 T
1 سال
303,600 T
1 سال
.in
209,000 T
1 سال
209,000 T
1 سال
209,000 T
1 سال
.me sale!
286,000 T
1 سال
286,000 T
1 سال
286,000 T
1 سال
.asia
286,000 T
1 سال
286,000 T
1 سال
286,000 T
1 سال
.us
187,000 T
1 سال
187,000 T
1 سال
187,000 T
1 سال
.top
176,000 T
1 سال
176,000 T
1 سال
176,000 T
1 سال
.pw
422,400 T
1 سال
422,400 T
1 سال
422,400 T
1 سال
.market
587,400 T
1 سال
587,400 T
1 سال
587,400 T
1 سال
.online sale!
697,400 T
1 سال
697,400 T
1 سال
697,400 T
1 سال
.bz
418,000 T
1 سال
418,000 T
1 سال
418,000 T
1 سال
.ac
772,200 T
1 سال
772,200 T
1 سال
772,200 T
1 سال
.co sale!
550,000 T
1 سال
550,000 T
1 سال
550,000 T
1 سال
.business
156,200 T
1 سال
156,200 T
1 سال
156,200 T
1 سال
.cafe
596,200 T
1 سال
596,200 T
1 سال
596,200 T
1 سال
.tech
972,400 T
1 سال
972,400 T
1 سال
972,400 T
1 سال
.website
426,800 T
1 سال
426,800 T
1 سال
426,800 T
1 سال
.travel
2,112,000 T
1 سال
2,112,000 T
1 سال
2,112,000 T
1 سال
.zone
598,400 T
1 سال
598,400 T
1 سال
598,400 T
1 سال
.world sale!
587,400 T
1 سال
587,400 T
1 سال
587,400 T
1 سال
.today
389,400 T
1 سال
389,400 T
1 سال
389,400 T
1 سال
.technology
389,400 T
1 سال
389,400 T
1 سال
389,400 T
1 سال
.team
598,400 T
1 سال
598,400 T
1 سال
598,400 T
1 سال
.systems
389,400 T
1 سال
389,400 T
1 سال
389,400 T
1 سال
.site
565,400 T
1 سال
565,400 T
1 سال
565,400 T
1 سال
.shop sale!
178,200 T
1 سال
638,000 T
1 سال
638,000 T
1 سال
.pro sale!
110,000 T
1 سال
341,000 T
1 سال
341,000 T
1 سال
.news
444,400 T
1 سال
444,400 T
1 سال
444,400 T
1 سال
.mobi
367,400 T
1 سال
367,400 T
1 سال
367,400 T
1 سال
.exchange
598,400 T
1 سال
598,400 T
1 سال
598,400 T
1 سال
.email sale!
396,000 T
1 سال
396,000 T
1 سال
396,000 T
1 سال
.doctor
1,892,000 T
1 سال
1,892,000 T
1 سال
1,892,000 T
1 سال
.digital sale!
88,000 T
1 سال
616,000 T
1 سال
616,000 T
1 سال
.com.co sale!
156,200 T
1 سال
255,200 T
1 سال
255,200 T
1 سال
.codes
990,000 T
1 سال
990,000 T
1 سال
990,000 T
1 سال
.chat
598,400 T
1 سال
598,400 T
1 سال
598,400 T
1 سال
.center
389,400 T
1 سال
389,400 T
1 سال
389,400 T
1 سال
.agency
88,000 T
1 سال
385,000 T
1 سال
385,000 T
1 سال
.link sale!
209,000 T
1 سال
209,000 T
1 سال
209,000 T
1 سال
.art
178,200 T
1 سال
N/A
255,200 T
1 سال
.gallery
387,200 T
1 سال
N/A
387,200 T
1 سال
.design
928,400 T
1 سال
928,400 T
1 سال
928,400 T
1 سال
.click new!
198,000 T
1 سال
198,000 T
1 سال
198,000 T
1 سال

Please choose a category from above.

Powered by WHMCompleteSolution