ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط آفاق هاستینگ ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.IO .Mobi .Dev .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های خاص، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.
دامنه
ثبت جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.io
698,000 T
1 سال
698,000 T
1 سال
698,000 T
1 سال
.app new!
287,900 T
1 سال
287,900 T
1 سال
287,900 T
1 سال
.xyz
20,900 T
1 سال
192,000 T
1 سال
192,000 T
1 سال
.com
157,100 T
1 سال
157,100 T
1 سال
157,100 T
1 سال
.ir
5,000 T
1 سال
8,000 T
1 سال
5,000 T
1 سال
.net
195,400 T
1 سال
195,400 T
1 سال
195,400 T
1 سال
.org
195,400 T
1 سال
195,400 T
1 سال
195,400 T
1 سال
.info sale!
78,500 T
1 سال
212,900 T
1 سال
212,900 T
1 سال
.biz
244,300 T
1 سال
244,300 T
1 سال
244,300 T
1 سال
.in
174,500 T
1 سال
174,500 T
1 سال
174,500 T
1 سال
.me sale!
69,800 T
1 سال
218,100 T
1 سال
218,100 T
1 سال
.asia
235,600 T
1 سال
235,600 T
1 سال
235,600 T
1 سال
.us
148,300 T
1 سال
148,300 T
1 سال
148,300 T
1 سال
.pw sale!
340,300 T
1 سال
340,300 T
1 سال
340,300 T
1 سال
.market
479,900 T
1 سال
479,900 T
1 سال
479,900 T
1 سال
.online sale!
218,100 T
1 سال
567,100 T
1 سال
567,100 T
1 سال
.bz
340,300 T
1 سال
340,300 T
1 سال
340,300 T
1 سال
.ac
628,200 T
1 سال
628,200 T
1 سال
628,200 T
1 سال
.co
178,000 T
1 سال
445,000 T
1 سال
445,000 T
1 سال
.click
165,800 T
1 سال
165,800 T
1 سال
165,800 T
1 سال
.top sale!
43,600 T
1 سال
296,700 T
1 سال
296,700 T
1 سال
.business
139,600 T
1 سال
139,600 T
1 سال
139,600 T
1 سال
.cafe
165,800 T
1 سال
488,600 T
1 سال
488,600 T
1 سال
.company
130,900 T
1 سال
130,900 T
1 سال
130,900 T
1 سال
.design
218,100 T
1 سال
750,400 T
1 سال
750,400 T
1 سال
.tech sale!
253,000 T
1 سال
785,300 T
1 سال
785,300 T
1 سال
.dev new!
261,800 T
1 سال
261,800 T
1 سال
261,800 T
1 سال
.website sale!
130,900 T
1 سال
352,500 T
1 سال
352,500 T
1 سال
.trade
78,500 T
1 سال
462,400 T
1 سال
462,400 T
1 سال
.travel
462,400 T
1 سال
1,675,200 T
1 سال
1,675,200 T
1 سال
.cloud sale!
130,900 T
1 سال
174,500 T
1 سال
174,500 T
1 سال
.zone
130,900 T
1 سال
488,600 T
1 سال
488,600 T
1 سال
.world
78,500 T
1 سال
479,900 T
1 سال
479,900 T
1 سال
.works
78,500 T
1 سال
488,600 T
1 سال
488,600 T
1 سال
.win
78,500 T
1 سال
462,400 T
1 سال
462,400 T
1 سال
.today
78,500 T
1 سال
322,800 T
1 سال
322,800 T
1 سال
.tips
165,800 T
1 سال
322,800 T
1 سال
322,800 T
1 سال
.technology
113,400 T
1 سال
322,800 T
1 سال
322,800 T
1 سال
.team
130,900 T
1 سال
488,600 T
1 سال
488,600 T
1 سال
.systems
113,400 T
1 سال
322,800 T
1 سال
322,800 T
1 سال
.style
165,800 T
1 سال
488,600 T
1 سال
488,600 T
1 سال
.stream
78,500 T
1 سال
462,400 T
1 سال
462,400 T
1 سال
.store
218,100 T
1 سال
907,400 T
1 سال
907,400 T
1 سال
.space
130,900 T
1 سال
349,000 T
1 سال
349,000 T
1 سال
.site
148,300 T
1 سال
462,400 T
1 سال
462,400 T
1 سال
.shop
148,300 T
1 سال
514,800 T
1 سال
514,800 T
1 سال
.services
113,400 T
1 سال
479,900 T
1 سال
479,900 T
1 سال
.run
78,500 T
1 سال
322,800 T
1 سال
322,800 T
1 سال
.rocks

سال
N/A
N/A
.review
130,900 T
1 سال
462,400 T
1 سال
462,400 T
1 سال
.racing
78,500 T
1 سال
200,700 T
1 سال
200,700 T
1 سال
.promo
113,400 T
1 سال
279,200 T
1 سال
279,200 T
1 سال
.pro
73,300 T
1 سال
277,500 T
1 سال
277,500 T
1 سال
.party
78,500 T
1 سال
462,400 T
1 سال
462,400 T
1 سال
.ninja
130,900 T
1 سال
305,400 T
1 سال
305,400 T
1 سال
.news
218,100 T
1 سال
366,500 T
1 سال
366,500 T
1 سال
.network
78,500 T
1 سال
322,800 T
1 سال
322,800 T
1 سال
.mobi
113,400 T
1 سال
305,400 T
1 سال
305,400 T
1 سال
.live
78,500 T
1 سال
366,500 T
1 سال
366,500 T
1 سال
.gold
130,900 T
1 سال
1,500,700 T
1 سال
1,500,700 T
1 سال
.fun
130,900 T
1 سال
352,500 T
1 سال
352,500 T
1 سال
.exchange
165,800 T
1 سال
488,600 T
1 سال
488,600 T
1 سال
.email
78,500 T
1 سال
322,800 T
1 سال
322,800 T
1 سال
.doctor
218,100 T
1 سال
1,500,700 T
1 سال
1,500,700 T
1 سال
.digital
78,500 T
1 سال
488,600 T
1 سال
488,600 T
1 سال
.cool
130,900 T
1 سال
488,600 T
1 سال
488,600 T
1 سال
.com.co
130,900 T
1 سال
216,400 T
1 سال
216,400 T
1 سال
.codes
113,400 T
1 سال
785,300 T
1 سال
785,300 T
1 سال
.chat
218,100 T
1 سال
488,600 T
1 سال
488,600 T
1 سال
.center
78,500 T
1 سال
322,800 T
1 سال
322,800 T
1 سال
.bid
78,500 T
1 سال
471,200 T
1 سال
471,200 T
1 سال
.best
34,900 T
1 سال
349,000 T
1 سال
349,000 T
1 سال
.agency
78,500 T
1 سال
322,800 T
1 سال
322,800 T
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

Powered by WHMCompleteSolution