ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


لیست پسوند ها بر اساس نوع

دامنه
ثبت جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.io new!
500,600 T
1 سال
500,600 T
1 سال
500,600 T
1 سال
.app new!
225,600 T
1 سال
N/A
225,600 T
1 سال
.xyz sale!
15,500 T
1 سال
148,100 T
1 سال
148,100 T
1 سال
.com
126,900 T
1 سال
126,900 T
1 سال
126,900 T
1 سال
.ir
5,000 T
1 سال
8,000 T
1 سال
5,000 T
1 سال
.net
156,500 T
1 سال
156,500 T
1 سال
156,500 T
1 سال
.org
157,900 T
1 سال
157,900 T
1 سال
157,900 T
1 سال
.info
172,000 T
1 سال
172,000 T
1 سال
172,000 T
1 سال
.biz
179,100 T
1 سال
179,100 T
1 سال
179,100 T
1 سال
.in
145,200 T
1 سال
145,200 T
1 سال
145,200 T
1 سال
.co sale!
143,800 T
1 سال
352,500 T
1 سال
352,500 T
1 سال
.me
176,300 T
1 سال
176,300 T
1 سال
176,300 T
1 سال
.asia sale!
70,500 T
1 سال
183,300 T
1 سال
183,300 T
1 سال
.pro sale!
59,200 T
1 سال
197,400 T
1 سال
197,400 T
1 سال
.mobi sale!
59,200 T
1 سال
200,200 T
1 سال
200,200 T
1 سال
.us
119,900 T
1 سال
119,900 T
1 سال
119,900 T
1 سال
.pw
270,700 T
1 سال
270,700 T
1 سال
270,700 T
1 سال
.market
363,800 T
1 سال
363,800 T
1 سال
363,800 T
1 سال
.news
270,700 T
1 سال
270,700 T
1 سال
270,700 T
1 سال
.online
448,400 T
1 سال
448,400 T
1 سال
448,400 T
1 سال
.shop sale!
112,800 T
1 سال
423,000 T
1 سال
423,000 T
1 سال
.store
716,300 T
1 سال
716,300 T
1 سال
716,300 T
1 سال
.site
363,800 T
1 سال
363,800 T
1 سال
363,800 T
1 سال
.bz
267,900 T
1 سال
267,900 T
1 سال
267,900 T
1 سال
.ac sale!

سال
N/A
N/A
.click
134,000 T
1 سال
134,000 T
1 سال
134,000 T
1 سال
.top
239,700 T
1 سال
239,700 T
1 سال
239,700 T
1 سال
.business new!

سال
N/A
N/A
.cafe new!

سال
N/A
N/A
.company new!

سال
N/A
N/A
.dentist new!

سال
N/A
N/A
.design new!

سال
N/A
N/A
.digital new!

سال
N/A
N/A
.email new!

سال
N/A
N/A
.fm new!

سال
N/A
N/A
.games new!

سال
N/A
N/A
.network new!

سال
N/A
N/A
.service new!

سال
N/A
N/A
.software new!

سال
N/A
N/A
.style new!

سال
N/A
N/A
.technology new!

سال
N/A
N/A
.tours new!

سال
N/A
N/A
.tech new!

سال
N/A
N/A
.dev new!
211,500 T
1 سال
211,500 T
1 سال
211,500 T
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains