ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط آفاق هاستینگ ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.IO .Mobi .Dev .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های خاص، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.

لیست پسوند ها بر اساس نوع

دامنه
ثبت جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.io
1,123,200 T
1 سال
1,123,200 T
1 سال
1,123,200 T
1 سال
.app new!
475,200 T
1 سال
475,200 T
1 سال
475,200 T
1 سال
.xyz
31,700 T
1 سال
316,800 T
1 سال
316,800 T
1 سال
.com
259,200 T
1 سال
259,200 T
1 سال
259,200 T
1 سال
.ir
5,000 T
1 سال
8,000 T
1 سال
5,000 T
1 سال
.net
322,600 T
1 سال
322,600 T
1 سال
322,600 T
1 سال
.org
322,600 T
1 سال
322,600 T
1 سال
322,600 T
1 سال
.info
380,200 T
1 سال
380,200 T
1 سال
380,200 T
1 سال
.biz
403,200 T
1 سال
403,200 T
1 سال
403,200 T
1 سال
.in
270,700 T
1 سال
270,700 T
1 سال
270,700 T
1 سال
.me sale!
115,200 T
1 سال
362,900 T
1 سال
362,900 T
1 سال
.asia
380,200 T
1 سال
380,200 T
1 سال
380,200 T
1 سال
.us
244,800 T
1 سال
244,800 T
1 سال
244,800 T
1 سال
.top
72,000 T
1 سال
489,600 T
1 سال
489,600 T
1 سال
.pw
561,600 T
1 سال
561,600 T
1 سال
561,600 T
1 سال
.market
777,600 T
1 سال
777,600 T
1 سال
777,600 T
1 سال
.online sale!
354,200 T
1 سال
936,000 T
1 سال
936,000 T
1 سال
.bz
547,200 T
1 سال
547,200 T
1 سال
547,200 T
1 سال
.ac
1,022,400 T
1 سال
1,022,400 T
1 سال
1,022,400 T
1 سال
.co
293,800 T
1 سال
734,400 T
1 سال
734,400 T
1 سال
.click sale!
149,800 T
1 سال
265,000 T
1 سال
265,000 T
1 سال
.business
207,400 T
1 سال
207,400 T
1 سال
207,400 T
1 سال
.cafe
792,000 T
1 سال
792,000 T
1 سال
792,000 T
1 سال
.company
216,000 T
1 سال
216,000 T
1 سال
216,000 T
1 سال
.design
1,238,400 T
1 سال
1,238,400 T
1 سال
1,238,400 T
1 سال
.tech sale!
417,600 T
1 سال
1,296,000 T
1 سال
1,296,000 T
1 سال
.dev new!
417,600 T
1 سال
417,600 T
1 سال
417,600 T
1 سال
.website sale!
207,400 T
1 سال
576,000 T
1 سال
576,000 T
1 سال
.trade
129,600 T
1 سال
763,200 T
1 سال
763,200 T
1 سال
.travel
763,200 T
1 سال
2,764,800 T
1 سال
2,764,800 T
1 سال
.cloud
555,800 T
1 سال
555,800 T
1 سال
555,800 T
1 سال
.zone
216,000 T
1 سال
806,400 T
1 سال
806,400 T
1 سال
.world
129,600 T
1 سال
792,000 T
1 سال
792,000 T
1 سال
.works
129,600 T
1 سال
806,400 T
1 سال
806,400 T
1 سال
.win
129,600 T
1 سال
763,200 T
1 سال
763,200 T
1 سال
.today
129,600 T
1 سال
532,800 T
1 سال
532,800 T
1 سال
.tips
273,600 T
1 سال
532,800 T
1 سال
532,800 T
1 سال
.technology
187,200 T
1 سال
532,800 T
1 سال
532,800 T
1 سال
.team
216,000 T
1 سال
806,400 T
1 سال
806,400 T
1 سال
.systems
187,200 T
1 سال
532,800 T
1 سال
532,800 T
1 سال
.style
273,600 T
1 سال
806,400 T
1 سال
806,400 T
1 سال
.stream
129,600 T
1 سال
763,200 T
1 سال
763,200 T
1 سال
.store
360,000 T
1 سال
1,497,600 T
1 سال
1,497,600 T
1 سال
.space
216,000 T
1 سال
576,000 T
1 سال
576,000 T
1 سال
.site
244,800 T
1 سال
763,200 T
1 سال
763,200 T
1 سال
.shop
244,800 T
1 سال
849,600 T
1 سال
849,600 T
1 سال
.services
187,200 T
1 سال
792,000 T
1 سال
792,000 T
1 سال
.run
129,600 T
1 سال
532,800 T
1 سال
532,800 T
1 سال
.rocks

سال
N/A
N/A
.review
216,000 T
1 سال
763,200 T
1 سال
763,200 T
1 سال
.racing
129,600 T
1 سال
331,200 T
1 سال
331,200 T
1 سال
.promo
187,200 T
1 سال
460,800 T
1 سال
460,800 T
1 سال
.pro
121,000 T
1 سال
457,900 T
1 سال
457,900 T
1 سال
.party
129,600 T
1 سال
763,200 T
1 سال
763,200 T
1 سال
.ninja
216,000 T
1 سال
504,000 T
1 سال
504,000 T
1 سال
.news
360,000 T
1 سال
604,800 T
1 سال
604,800 T
1 سال
.network
129,600 T
1 سال
532,800 T
1 سال
532,800 T
1 سال
.mobi
187,200 T
1 سال
504,000 T
1 سال
504,000 T
1 سال
.live
129,600 T
1 سال
604,800 T
1 سال
604,800 T
1 سال
.gold
216,000 T
1 سال
2,476,800 T
1 سال
2,476,800 T
1 سال
.fun
216,000 T
1 سال
581,800 T
1 سال
581,800 T
1 سال
.exchange
273,600 T
1 سال
806,400 T
1 سال
806,400 T
1 سال
.email
129,600 T
1 سال
532,800 T
1 سال
532,800 T
1 سال
.doctor
360,000 T
1 سال
2,476,800 T
1 سال
2,476,800 T
1 سال
.digital
129,600 T
1 سال
806,400 T
1 سال
806,400 T
1 سال
.cool
216,000 T
1 سال
806,400 T
1 سال
806,400 T
1 سال
.com.co
216,000 T
1 سال
357,100 T
1 سال
357,100 T
1 سال
.codes
187,200 T
1 سال
1,296,000 T
1 سال
1,296,000 T
1 سال
.chat
360,000 T
1 سال
806,400 T
1 سال
806,400 T
1 سال
.center
129,600 T
1 سال
532,800 T
1 سال
532,800 T
1 سال
.bid
129,600 T
1 سال
777,600 T
1 سال
777,600 T
1 سال
.best
57,600 T
1 سال
576,000 T
1 سال
576,000 T
1 سال
.agency
129,600 T
1 سال
532,800 T
1 سال
532,800 T
1 سال

Please choose a category from above.

Powered by WHMCompleteSolution