ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

بیش از 1000 پسوند جدید توسط آفاق هاستینگ ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.IO .Mobi .Dev .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های خاص، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.

لیست پسوند ها بر اساس نوع

دامنه
ثبت جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.io new!
438,400 T
1 سال
438,400 T
1 سال
438,400 T
1 سال
.app new!
197,600 T
1 سال
N/A
197,600 T
1 سال
.xyz sale!
13,600 T
1 سال
129,700 T
1 سال
129,700 T
1 سال
.com
117,300 T
1 سال
117,300 T
1 سال
117,300 T
1 سال
.ir
5,000 T
1 سال
8,000 T
1 سال
5,000 T
1 سال
.net
137,100 T
1 سال
137,100 T
1 سال
137,100 T
1 سال
.org
138,300 T
1 سال
138,300 T
1 سال
138,300 T
1 سال
.info
150,700 T
1 سال
150,700 T
1 سال
150,700 T
1 سال
.biz
156,800 T
1 سال
156,800 T
1 سال
156,800 T
1 سال
.in
127,200 T
1 سال
127,200 T
1 سال
127,200 T
1 سال
.co sale!
126,001 T
1 سال
308,800 T
1 سال
308,800 T
1 سال
.me
154,400 T
1 سال
154,400 T
1 سال
154,400 T
1 سال
.asia sale!
61,800 T
1 سال
160,600 T
1 سال
160,600 T
1 سال
.pro sale!
51,900 T
1 سال
172,900 T
1 سال
172,900 T
1 سال
.mobi sale!
51,900 T
1 سال
175,400 T
1 سال
175,400 T
1 سال
.us
105,000 T
1 سال
105,000 T
1 سال
105,000 T
1 سال
.pw
111,200 T
1 سال
111,200 T
1 سال
111,200 T
1 سال
.market
327,300 T
1 سال
327,300 T
1 سال
327,300 T
1 سال
.news
237,100 T
1 سال
237,100 T
1 سال
237,100 T
1 سال
.online
392,700 T
1 سال
392,700 T
1 سال
392,700 T
1 سال
.shop sale!
98,800 T
1 سال
370,500 T
1 سال
370,500 T
1 سال
.store
627,400 T
1 سال
627,400 T
1 سال
627,400 T
1 سال
.site
318,600 T
1 سال
318,600 T
1 سال
318,600 T
1 سال
.bz
234,700 T
1 سال
234,700 T
1 سال
234,700 T
1 سال
.ac sale!
444,600 T
1 سال
444,600 T
1 سال
444,600 T
1 سال
.click
117,300 T
1 سال
117,300 T
1 سال
117,300 T
1 سال
.top
210,000 T
1 سال
210,000 T
1 سال
210,000 T
1 سال
.business new!
98,800 T
1 سال
98,800 T
1 سال
98,800 T
1 سال
.cafe new!
327,300 T
1 سال
327,300 T
1 سال
327,300 T
1 سال
.company new!
92,600 T
1 سال
92,600 T
1 سال
92,600 T
1 سال
.design new!
555,800 T
1 سال
555,800 T
1 سال
555,800 T
1 سال
.digital new!
327,300 T
1 سال
327,300 T
1 سال
327,300 T
1 سال
.email new!
216,100 T
1 سال
216,100 T
1 سال
216,100 T
1 سال
.network new!
216,100 T
1 سال
216,100 T
1 سال
216,100 T
1 سال
.technology new!
216,100 T
1 سال
216,100 T
1 سال
216,100 T
1 سال
.tech new!
185,300 T
1 سال
185,300 T
1 سال
185,300 T
1 سال
.dev new!
185,300 T
1 سال
185,300 T
1 سال
185,300 T
1 سال
.website

سال
N/A
N/A
.trade

سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.