ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط آفاق هاستینگ ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.IO .Mobi .Dev .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های خاص، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.

لیست پسوند ها بر اساس نوع

دامنه
ثبت جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.io new!
1,097,200 T
1 سال
1,097,200 T
1 سال
1,097,200 T
1 سال
.app new!
408,200 T
1 سال
408,200 T
1 سال
408,200 T
1 سال
.xyz sale!
31,200 T
1 سال
273,000 T
1 سال
273,000 T
1 سال
.com
234,000 T
1 سال
234,000 T
1 سال
234,000 T
1 سال
.ir
5,000 T
1 سال
8,000 T
1 سال
5,000 T
1 سال
.net
288,600 T
1 سال
288,600 T
1 سال
288,600 T
1 سال
.org
288,600 T
1 سال
288,600 T
1 سال
288,600 T
1 سال
.info
130,000 T
1 سال
343,200 T
1 سال
343,200 T
1 سال
.biz
358,800 T
1 سال
358,800 T
1 سال
358,800 T
1 سال
.in
247,000 T
1 سال
247,000 T
1 سال
247,000 T
1 سال
.me sale!
148,200 T
1 سال
338,000 T
1 سال
338,000 T
1 سال
.asia
338,000 T
1 سال
338,000 T
1 سال
338,000 T
1 سال
.us
221,000 T
1 سال
221,000 T
1 سال
221,000 T
1 سال
.top
208,000 T
1 سال
208,000 T
1 سال
208,000 T
1 سال
.pw
499,200 T
1 سال
499,200 T
1 سال
499,200 T
1 سال
.market
694,200 T
1 سال
694,200 T
1 سال
694,200 T
1 سال
.online sale!
824,200 T
1 سال
824,200 T
1 سال
824,200 T
1 سال
.bz
494,000 T
1 سال
494,000 T
1 سال
494,000 T
1 سال
.ac
912,600 T
1 سال
912,600 T
1 سال
912,600 T
1 سال
.co sale!
702,000 T
1 سال
702,000 T
1 سال
702,000 T
1 سال
.business
184,600 T
1 سال
184,600 T
1 سال
184,600 T
1 سال
.cafe
704,600 T
1 سال
704,600 T
1 سال
704,600 T
1 سال
.tech
1,149,200 T
1 سال
1,149,200 T
1 سال
1,149,200 T
1 سال
.website
504,400 T
1 سال
504,400 T
1 سال
504,400 T
1 سال
.travel
2,496,000 T
1 سال
2,496,000 T
1 سال
2,496,000 T
1 سال
.zone
707,200 T
1 سال
707,200 T
1 سال
707,200 T
1 سال
.world sale!
96,200 T
1 سال
694,200 T
1 سال
694,200 T
1 سال
.today
460,200 T
1 سال
460,200 T
1 سال
460,200 T
1 سال
.technology
460,200 T
1 سال
460,200 T
1 سال
460,200 T
1 سال
.team
707,200 T
1 سال
707,200 T
1 سال
707,200 T
1 سال
.systems
460,200 T
1 سال
460,200 T
1 سال
460,200 T
1 سال
.site
668,200 T
1 سال
668,200 T
1 سال
668,200 T
1 سال
.shop sale!
210,600 T
1 سال
754,000 T
1 سال
754,000 T
1 سال
.pro sale!
130,000 T
1 سال
403,000 T
1 سال
403,000 T
1 سال
.news
525,200 T
1 سال
525,200 T
1 سال
525,200 T
1 سال
.mobi
434,200 T
1 سال
434,200 T
1 سال
434,200 T
1 سال
.exchange
707,200 T
1 سال
707,200 T
1 سال
707,200 T
1 سال
.email sale!
96,200 T
1 سال
468,000 T
1 سال
468,000 T
1 سال
.doctor
2,236,000 T
1 سال
2,236,000 T
1 سال
2,236,000 T
1 سال
.digital sale!
104,000 T
1 سال
728,000 T
1 سال
728,000 T
1 سال
.com.co sale!
184,600 T
1 سال
301,600 T
1 سال
301,600 T
1 سال
.codes
1,170,000 T
1 سال
1,170,000 T
1 سال
1,170,000 T
1 سال
.chat
707,200 T
1 سال
707,200 T
1 سال
707,200 T
1 سال
.center
460,200 T
1 سال
460,200 T
1 سال
460,200 T
1 سال
.agency
104,000 T
1 سال
455,000 T
1 سال
455,000 T
1 سال
.link sale!
130,000 T
1 سال
247,000 T
1 سال
247,000 T
1 سال
.art
210,600 T
1 سال
N/A
301,600 T
1 سال
.gallery
457,600 T
1 سال
N/A
457,600 T
1 سال
.design
1,097,200 T
1 سال
1,097,200 T
1 سال
1,097,200 T
1 سال
.click new!
234,000 T
1 سال
234,000 T
1 سال
234,000 T
1 سال

Please choose a category from above.

Powered by WHMCompleteSolution