ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط آفاق هاستینگ ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.IO .Mobi .Dev .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های خاص، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.

لیست پسوند ها بر اساس نوع

دامنه
ثبت جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.io new!
1,080,300 T
1 سال
1,080,300 T
1 سال
1,080,300 T
1 سال
.app new!
401,900 T
1 سال
401,900 T
1 سال
401,900 T
1 سال
.xyz sale!
30,700 T
1 سال
268,800 T
1 سال
268,800 T
1 سال
.com
230,400 T
1 سال
230,400 T
1 سال
230,400 T
1 سال
.ir
15,000 T
1 سال
24,000 T
1 سال
15,000 T
1 سال
.net
284,200 T
1 سال
284,200 T
1 سال
284,200 T
1 سال
.org
284,200 T
1 سال
284,200 T
1 سال
284,200 T
1 سال
.info
128,000 T
1 سال
337,900 T
1 سال
337,900 T
1 سال
.biz
353,300 T
1 سال
353,300 T
1 سال
353,300 T
1 سال
.in
243,200 T
1 سال
243,200 T
1 سال
243,200 T
1 سال
.me sale!
332,800 T
1 سال
332,800 T
1 سال
332,800 T
1 سال
.asia
332,800 T
1 سال
332,800 T
1 سال
332,800 T
1 سال
.us
217,600 T
1 سال
217,600 T
1 سال
217,600 T
1 سال
.top
204,800 T
1 سال
204,800 T
1 سال
204,800 T
1 سال
.pw
491,500 T
1 سال
491,500 T
1 سال
491,500 T
1 سال
.market
683,500 T
1 سال
683,500 T
1 سال
683,500 T
1 سال
.online sale!
811,500 T
1 سال
811,500 T
1 سال
811,500 T
1 سال
.bz
486,400 T
1 سال
486,400 T
1 سال
486,400 T
1 سال
.ac
898,600 T
1 سال
898,600 T
1 سال
898,600 T
1 سال
.co sale!
640,000 T
1 سال
640,000 T
1 سال
640,000 T
1 سال
.business
181,800 T
1 سال
181,800 T
1 سال
181,800 T
1 سال
.cafe
693,800 T
1 سال
693,800 T
1 سال
693,800 T
1 سال
.tech
1,131,500 T
1 سال
1,131,500 T
1 سال
1,131,500 T
1 سال
.website
496,600 T
1 سال
496,600 T
1 سال
496,600 T
1 سال
.travel
2,457,600 T
1 سال
2,457,600 T
1 سال
2,457,600 T
1 سال
.zone
696,300 T
1 سال
696,300 T
1 سال
696,300 T
1 سال
.world sale!
683,500 T
1 سال
683,500 T
1 سال
683,500 T
1 سال
.today
453,100 T
1 سال
453,100 T
1 سال
453,100 T
1 سال
.technology
453,100 T
1 سال
453,100 T
1 سال
453,100 T
1 سال
.team
696,300 T
1 سال
696,300 T
1 سال
696,300 T
1 سال
.systems
453,100 T
1 سال
453,100 T
1 سال
453,100 T
1 سال
.site
657,900 T
1 سال
657,900 T
1 سال
657,900 T
1 سال
.shop sale!
207,400 T
1 سال
742,400 T
1 سال
742,400 T
1 سال
.pro sale!
396,800 T
1 سال
396,800 T
1 سال
396,800 T
1 سال
.news
517,100 T
1 سال
517,100 T
1 سال
517,100 T
1 سال
.mobi
427,500 T
1 سال
427,500 T
1 سال
427,500 T
1 سال
.exchange
696,300 T
1 سال
696,300 T
1 سال
696,300 T
1 سال
.email sale!
460,800 T
1 سال
460,800 T
1 سال
460,800 T
1 سال
.doctor
2,201,600 T
1 سال
2,201,600 T
1 سال
2,201,600 T
1 سال
.digital sale!
102,400 T
1 سال
716,800 T
1 سال
716,800 T
1 سال
.com.co sale!
181,800 T
1 سال
297,000 T
1 سال
297,000 T
1 سال
.codes
1,152,000 T
1 سال
1,152,000 T
1 سال
1,152,000 T
1 سال
.chat
696,300 T
1 سال
696,300 T
1 سال
696,300 T
1 سال
.center
453,100 T
1 سال
453,100 T
1 سال
453,100 T
1 سال
.agency
102,400 T
1 سال
448,000 T
1 سال
448,000 T
1 سال
.link sale!
243,200 T
1 سال
243,200 T
1 سال
243,200 T
1 سال
.art
207,400 T
1 سال
N/A
297,000 T
1 سال
.gallery
450,600 T
1 سال
N/A
450,600 T
1 سال
.design
1,080,300 T
1 سال
1,080,300 T
1 سال
1,080,300 T
1 سال
.click new!
230,400 T
1 سال
230,400 T
1 سال
230,400 T
1 سال

Please choose a category from above.

Powered by WHMCompleteSolution