ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط آفاق هاستینگ ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.IO .Mobi .Dev .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های خاص، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.

لیست پسوند ها بر اساس نوع

دامنه
ثبت جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.io
880,000 T
1 سال
880,000 T
1 سال
880,000 T
1 سال
.app new!
363,000 T
1 سال
363,000 T
1 سال
363,000 T
1 سال
.xyz
26,400 T
1 سال
242,000 T
1 سال
242,000 T
1 سال
.com
198,000 T
1 سال
198,000 T
1 سال
198,000 T
1 سال
.ir
5,000 T
1 سال
8,000 T
1 سال
5,000 T
1 سال
.net
246,400 T
1 سال
246,400 T
1 سال
246,400 T
1 سال
.org
246,400 T
1 سال
246,400 T
1 سال
246,400 T
1 سال
.info sale!
99,000 T
1 سال
268,400 T
1 سال
268,400 T
1 سال
.biz
308,000 T
1 سال
308,000 T
1 سال
308,000 T
1 سال
.in
220,000 T
1 سال
220,000 T
1 سال
220,000 T
1 سال
.me sale!
88,000 T
1 سال
275,000 T
1 سال
275,000 T
1 سال
.asia
297,000 T
1 سال
297,000 T
1 سال
297,000 T
1 سال
.us
187,000 T
1 سال
187,000 T
1 سال
187,000 T
1 سال
.pw sale!
429,000 T
1 سال
429,000 T
1 سال
429,000 T
1 سال
.market
605,000 T
1 سال
605,000 T
1 سال
605,000 T
1 سال
.online sale!
275,000 T
1 سال
715,000 T
1 سال
715,000 T
1 سال
.bz
429,000 T
1 سال
429,000 T
1 سال
429,000 T
1 سال
.ac
792,000 T
1 سال
792,000 T
1 سال
792,000 T
1 سال
.co
224,400 T
1 سال
561,000 T
1 سال
561,000 T
1 سال
.click
209,000 T
1 سال
209,000 T
1 سال
209,000 T
1 سال
.top sale!
55,000 T
1 سال
374,000 T
1 سال
374,000 T
1 سال
.business
176,000 T
1 سال
176,000 T
1 سال
176,000 T
1 سال
.cafe
209,000 T
1 سال
616,000 T
1 سال
616,000 T
1 سال
.company
165,000 T
1 سال
165,000 T
1 سال
165,000 T
1 سال
.design
275,000 T
1 سال
946,000 T
1 سال
946,000 T
1 سال
.tech sale!
319,000 T
1 سال
990,000 T
1 سال
990,000 T
1 سال
.dev new!
330,000 T
1 سال
330,000 T
1 سال
330,000 T
1 سال
.website sale!
165,000 T
1 سال
444,400 T
1 سال
444,400 T
1 سال
.trade
99,000 T
1 سال
583,000 T
1 سال
583,000 T
1 سال
.travel
583,000 T
1 سال
2,112,000 T
1 سال
2,112,000 T
1 سال
.cloud sale!
165,000 T
1 سال
220,000 T
1 سال
220,000 T
1 سال
.zone
165,000 T
1 سال
616,000 T
1 سال
616,000 T
1 سال
.world
99,000 T
1 سال
605,000 T
1 سال
605,000 T
1 سال
.works
99,000 T
1 سال
616,000 T
1 سال
616,000 T
1 سال
.win
99,000 T
1 سال
583,000 T
1 سال
583,000 T
1 سال
.today
99,000 T
1 سال
407,000 T
1 سال
407,000 T
1 سال
.tips
209,000 T
1 سال
407,000 T
1 سال
407,000 T
1 سال
.technology
143,000 T
1 سال
407,000 T
1 سال
407,000 T
1 سال
.team
165,000 T
1 سال
616,000 T
1 سال
616,000 T
1 سال
.systems
143,000 T
1 سال
407,000 T
1 سال
407,000 T
1 سال
.style
209,000 T
1 سال
616,000 T
1 سال
616,000 T
1 سال
.stream
99,000 T
1 سال
583,000 T
1 سال
583,000 T
1 سال
.store
275,000 T
1 سال
1,144,000 T
1 سال
1,144,000 T
1 سال
.space
165,000 T
1 سال
440,000 T
1 سال
440,000 T
1 سال
.site
187,000 T
1 سال
583,000 T
1 سال
583,000 T
1 سال
.shop
187,000 T
1 سال
649,000 T
1 سال
649,000 T
1 سال
.services
143,000 T
1 سال
605,000 T
1 سال
605,000 T
1 سال
.run
99,000 T
1 سال
407,000 T
1 سال
407,000 T
1 سال
.rocks

سال
N/A
N/A
.review
165,000 T
1 سال
583,000 T
1 سال
583,000 T
1 سال
.racing
99,000 T
1 سال
253,000 T
1 سال
253,000 T
1 سال
.promo
143,000 T
1 سال
352,000 T
1 سال
352,000 T
1 سال
.pro
92,400 T
1 سال
349,800 T
1 سال
349,800 T
1 سال
.party
99,000 T
1 سال
583,000 T
1 سال
583,000 T
1 سال
.ninja
165,000 T
1 سال
385,000 T
1 سال
385,000 T
1 سال
.news
275,000 T
1 سال
462,000 T
1 سال
462,000 T
1 سال
.network
99,000 T
1 سال
407,000 T
1 سال
407,000 T
1 سال
.mobi
143,000 T
1 سال
385,000 T
1 سال
385,000 T
1 سال
.live
99,000 T
1 سال
462,000 T
1 سال
462,000 T
1 سال
.gold
165,000 T
1 سال
1,892,000 T
1 سال
1,892,000 T
1 سال
.fun
165,000 T
1 سال
444,400 T
1 سال
444,400 T
1 سال
.exchange
209,000 T
1 سال
616,000 T
1 سال
616,000 T
1 سال
.email
99,000 T
1 سال
407,000 T
1 سال
407,000 T
1 سال
.doctor
275,000 T
1 سال
1,892,000 T
1 سال
1,892,000 T
1 سال
.digital
99,000 T
1 سال
616,000 T
1 سال
616,000 T
1 سال
.cool
165,000 T
1 سال
616,000 T
1 سال
616,000 T
1 سال
.com.co
165,000 T
1 سال
272,800 T
1 سال
272,800 T
1 سال
.codes
143,000 T
1 سال
990,000 T
1 سال
990,000 T
1 سال
.chat
275,000 T
1 سال
616,000 T
1 سال
616,000 T
1 سال
.center
99,000 T
1 سال
407,000 T
1 سال
407,000 T
1 سال
.bid
99,000 T
1 سال
594,000 T
1 سال
594,000 T
1 سال
.best
44,000 T
1 سال
440,000 T
1 سال
440,000 T
1 سال
.agency
99,000 T
1 سال
407,000 T
1 سال
407,000 T
1 سال

Please choose a category from above.

Powered by WHMCompleteSolution