بیش از 1000 پسوند جدید مانند .IO .Mobi .Dev توسط آفاق هاستینگ ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, gTLD ها و یا نام های خاص، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.

لیست پسوند ها بر اساس نوع