اخبار

Aug 4th آفر های آگوست سرور اختصاصی هلند

Xeon E3-1230 3.2GHz (4 cores) 8 GB 2 x 500Gb SATA €32   Core i3-3220 3.3GHz (2 cores) 8 GB 1 x 240Gb SSD €35   Xeon E3-1280 3.5GHz (4 cores) 16 GB 1 x 240Gb SSD €40   Core i3-4130 3.4GHz (2 cores) 16 GB 2 x 3Tb SATA €47   Xeon E3-1270v3 3.5GHz (4 cores) 16 GB 1 x 480Gb SSD €56   Xeon X5650 2.6GHz (6 ... بیشتر »

Aug 4th آفر های آگوست سرور اختصاصی آمریکا

Xeon E3-1230v5 3.4GHz (4 cores) 32 GB 1 x 1Tb SATA €65   Xeon E3-1230v5 3.4GHz (4 cores) 16 GB 1 x 240Gb SSD €67   Xeon E3-1230v5 3.4GHz (4 cores) 32 GB 2 x 1Tb SATA €72   Xeon E5-1650v4 3.6GHz (6 cores) 32 GB 1 x 1Tb SATA €80   Xeon E5-1650v4 3.6GHz (6 cores) 32 GB 1 x 240Gb SSD €87   Xeon E5-1650v4 3.6GHz ... بیشتر »

Powered by WHMCompleteSolution