از این پس نماینده های آفاق هاستینگ میتوانند با ورود به ناحیه کاربری خود و سپس از منوی سمت راست، نرخ دلار جهت شارژ سرویس نمایندگی را مشاهده کرده و آگاهانه نسبت به تغییر قیمت های خود و شارژ اقدام کنند.


Sunday, November 19, 2017

« برگشت