با احترام
مشکل عدم تائید تراکنش های درگاه بانک سامان برطرف گردید
 این مسئله به جهت تغییرات سیستم شاپرک و بروز اختلال در تراکنش های انجام شده از طرف سرور های خارج از کشور ایجاد شده بود که همینک برطرف شده و کاربران میتوانند بدون مشکل تراکنش های خود را از این درگاه انجام دهند


Thursday, October 13, 2016

« برگشت