ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لیست پسوند ها بر اساس نوع

دامنه
ثبت جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.io new!
458,000 T
1 سال
458,000 T
1 سال
458,000 T
1 سال
.app new!
206,400 T
1 سال
N/A
206,400 T
1 سال
.xyz sale!
14,200 T
1 سال
135,500 T
1 سال
135,500 T
1 سال
.com
116,100 T
1 سال
116,100 T
1 سال
116,100 T
1 سال
.ir
5,000 T
1 سال
8,000 T
1 سال
5,000 T
1 سال
.net
143,200 T
1 سال
143,200 T
1 سال
143,200 T
1 سال
.org
144,500 T
1 سال
144,500 T
1 سال
144,500 T
1 سال
.info
157,400 T
1 سال
157,400 T
1 سال
157,400 T
1 سال
.biz
163,800 T
1 سال
163,800 T
1 سال
163,800 T
1 سال
.in
132,900 T
1 سال
132,900 T
1 سال
132,900 T
1 سال
.co sale!
131,600 T
1 سال
322,500 T
1 سال
322,500 T
1 سال
.me
161,300 T
1 سال
161,300 T
1 سال
161,300 T
1 سال
.asia sale!
64,500 T
1 سال
167,700 T
1 سال
167,700 T
1 سال
.pro sale!
54,200 T
1 سال
180,600 T
1 سال
180,600 T
1 سال
.mobi sale!
54,200 T
1 سال
183,200 T
1 سال
183,200 T
1 سال
.us
109,700 T
1 سال
109,700 T
1 سال
109,700 T
1 سال
.pw
247,700 T
1 سال
247,700 T
1 سال
247,700 T
1 سال
.market
332,800 T
1 سال
332,800 T
1 سال
332,800 T
1 سال
.news
247,700 T
1 سال
247,700 T
1 سال
247,700 T
1 سال
.online
410,200 T
1 سال
410,200 T
1 سال
410,200 T
1 سال
.shop sale!
103,200 T
1 سال
387,000 T
1 سال
387,000 T
1 سال
.store
655,300 T
1 سال
655,300 T
1 سال
655,300 T
1 سال
.site
332,800 T
1 سال
332,800 T
1 سال
332,800 T
1 سال
.bz
245,100 T
1 سال
245,100 T
1 سال
245,100 T
1 سال
.ac sale!

سال
N/A
N/A
.click
122,600 T
1 سال
122,600 T
1 سال
122,600 T
1 سال
.top
219,300 T
1 سال
219,300 T
1 سال
219,300 T
1 سال
.business new!

سال
N/A
N/A
.cafe new!

سال
N/A
N/A
.company new!

سال
N/A
N/A
.dentist new!

سال
N/A
N/A
.design new!

سال
N/A
N/A
.digital new!

سال
N/A
N/A
.email new!

سال
N/A
N/A
.fm new!

سال
N/A
N/A
.games new!

سال
N/A
N/A
.network new!

سال
N/A
N/A
.service new!

سال
N/A
N/A
.software new!

سال
N/A
N/A
.style new!

سال
N/A
N/A
.technology new!

سال
N/A
N/A
.tours new!

سال
N/A
N/A
.tech new!

سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

انتقال دامنه به اینجا

دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains