اگر از ورد پرس استفاده میکنید، حتما پلاگین امنیتی زیر را نصب کنید.
این پلاگین ، وب سایت شما را شما را در برابر مشکلات امنیتی پلاگین ها محافظت میکند.
https://wordpress.org/plugins/gotmls/


Sunday, April 16, 2017

« برگشت