در صورتی که دامنه ای تمدید نشود تا 60 روز پس از تاریخ انقضا، برای تمدید دامنه خود فرصت دارید.
در صورت عدم تمدید دامنه طی این 60 روز دامنه شما حذف و برای ثبت عموم آزاد خواهد شد.
لازم به تذکر است برخی پسوند ها از این قانون عمومی مستثنی هستند از جمله دامنه CO.

البته قطعا با عملیات بک اوردر آشنا هستید، اگر دامنه شما بیش از یکسال ثبت شده باشد، احتمالا به محض آزاد شدن، توسط شرکت های دیگر تمدید و با هزینه 1000 دلار به بالا به فروش خواهد رسید و عملا شما نمیتوانید دامنه خود را در زمان آزاد سازی عمومی، مجدد ثبت کنید. پس ریسک نکنید و اگر دامنه اهمیت دارد، هزینه جریمه را بپردازید و مالکیت آن را در اختیار داشته باشید.
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟ 113 کاربر این را مفید یافتند (222 نظرات)