لایسنس امنیتی SSL

.IR SSL Certificates

لایسنس SSL جهت وب سایت های با پسوند .IR و وب سایت هایی که کلمه ی IRAN ر نام آن ها قرار دارد. شرکت صادر کننده Certum و از نوع DV میباشد.

Comodo Positive SSL
 • نوع DV
 • غیرقابل نصب روی IR
 • پشتیبانی از 1 دامنه
 • تعداد Reissue نامحدود
 • پشتیبانی از 1 ساب دامنه
Comodo Essentialssl
 • نوع DV
 • غیرقابل نصب روی IR
 • پشتیبانی از 1 دامنه
 • تعداد Reissue نامحدود
 • پشتیبانی از 1 ساب دامنه
Comodo INSTANTSSL
 • نوع DV
 • غیرقابل نصب روی IR
 • پشتیبانی از 1 دامنه
 • تعداد Reissue نامحدود
 • پشتیبانی از 1 ساب دامنه
Geotrust RAPIDSSL
 • نوع DV
 • غیرقابل نصب روی IR
 • پشتیبانی از 1 دامنه
 • تعداد Reissue نامحدود
 • پشتیبانی از 1 ساب دامنه
Geotrust Quickssl
 • نوع DV
 • غیرقابل نصب روی IR
 • پشتیبانی از 1 دامنه
 • تعداد Reissue نامحدود
 • پشتیبانی از 1 ساب دامنه
Geotrust TRUEBIZID
 • نوع DV
 • غیرقابل نصب روی IR
 • پشتیبانی از 1 دامنه
 • تعداد Reissue نامحدود
 • پشتیبانی از 1 ساب دامنه
THAWTE 123SSL
 • نوع DV
 • غیرقابل نصب روی IR
 • پشتیبانی از 1 دامنه
 • تعداد Reissue نامحدود
 • پشتیبانی از 1 ساب دامنه
Trustwave DOMAINVETTEDSSL
 • نوع DV
 • غیرقابل نصب روی IR
 • پشتیبانی از 1 دامنه
 • تعداد Reissue نامحدود
 • پشتیبانی از 1 ساب دامنه
Trustwave PREMIUMSSL
 • نوع DV
 • غیرقابل نصب روی IR
 • پشتیبانی از 1 دامنه
 • تعداد Reissue نامحدود
 • پشتیبانی از 1 ساب دامنه
SYMANTEC SECURESITE
 • نوع DV
 • غیرقابل نصب روی IR
 • پشتیبانی از 1 دامنه
 • تعداد Reissue نامحدود
 • پشتیبانی از 1 ساب دامنه
Geotrust Rapidssl WILDCARD
 • نوع DV
 • غیرقابل نصب روی IR
 • پشتیبانی از بینهایت دامنه
 • تعداد Reissue نامحدود
 • پشتیبانی از بینهایت ساب دامنه
Comodo Essentialssl WILDCARD
 • نوع DV
 • غیرقابل نصب روی IR
 • پشتیبانی از بینهایت دامنه
 • تعداد Reissue نامحدود
 • پشتیبانی از بینهایت ساب دامنه