لایسنس ها

لایسنس ها -2 موجود است


هزینه لایسنس ها با توجه به نرخ روز محاسبه خواهد شد
لطفا قبل از خرید حتما با واحد فروش در ارتباط باشید
لطفا پس از خرید جهت ویرایش صورت حساب با واحد فروش در ارتباط باشید

لایسنس cxsقدرتمندترین ویروس یاب و آنتی شلر برای لینوکس
هزینه لایسنس 60 دلار و برای یک بار خواهد بود
لطفا با واحد فروش در ارتباط باشید

Direct Adminقیمت ها صحیح و به تومان میباشند
هزینه ستاپ تنها برای ماه اول میباشد
لایسنس قابل نصب بر روی سرور مجازی و سرور اختصاصی است

Plesk پلسک

Web Admin Edition VPS > 20000
Web Host Edition VPS > 60000
Web Pro Edition For VPS > 41000
لطفا قبل از سفارش حتما با واحد فروش در ارتباط باشید

CPanel - WHM - VPS

قیمت 15 دلار میباشد
قبل از سفارش با واحد فروش در ارتباط باشید

CPanel - WHM - Dedicated

قیمت 35 دلار میباشد
قبل از سفارش با واحد فروش در ارتباط باشید

LiteSpeed - Dedicated

هزینه لایسنس بر اساس تعداد هسته واحد پردازش متفاوت میباشد میباشد


Dedicated server 1-CPU Lease
Dedicated server 2-CPU Lease
Dedicated server 4-CPU Lease
Dedicated server 8-CPU Lease


لطفا با واحد فروش در ارتباط باشید

Solus VM

قیمت 2.25 دلار میباشد
قبل از سفارش با واحد فروش در ارتباط باشید

Virtualizor

قیمت 8.5 دلار میباشد
قبل از سفارش با واحد فروش در ارتباط باشید

InterWorx

جهت سفارش و دریافت قیمت لطفا با واحد فروش در ارتباط باشید

Softaculous

قیمت 1.5 دلار میباشد
قبل از سفارش با واحد فروش در ارتباط باشید

Installatron

قیمت 2.5 دلار میباشد
قبل از سفارش با واحد فروش در ارتباط باشید

WHMXtra

قیمت 4 دلار میباشد
قبل از سفارش با واحد فروش در ارتباط باشید

WHMSonic

WHMSonic is a popular cPanel/WHM plugin, intended on making your life easier. WHMSonic's plugins install in seconds and allows you to offer Shoutcast streaming media, AutoDJ, radio reseller from your Dedicated or VPS server without SSH access. Our plugins also support your users cPanel. Users can setup radio from their cPanel and fully control it under your permission.
قیمت 3 دلار میباشد
قبل از سفارش با واحد فروش در ارتباط باشید

KernelCare

قیمت 3 دلار میباشد
قبل از سفارش با واحد فروش در ارتباط باشید

Blesta

قیمت 10 دلار میباشد
قبل از سفارش با واحد فروش در ارتباط باشید