Mar 27th ثبت دامنه با پسوند .be

جهت ثبت دامنه با پسوند .be میتوانید از وب سایت زیر برای بررسی آزاد بودن دامنه اقدام کرده و با ارسال تیکت به واحد دامنه و نمایندگان، دامنه خود را ثبت نمایید:

https://www.register.be/nl

Mar 23rd .Company جهت ثبت آزاد شد

پسوند .Company جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

Mar 23rd .TODAY جهت ثبت آزاد شد

پسوند .TODAY جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

Mar 19th مشکل سیستم های هویز

سلامبه جهت مسایل مطرح شده در زمینه ثبت برخی پسوند های gtld خدمت شما اطلاع خواهیم داد که برخی از پسوند ها نیازمند هویز گیری از سیستم rack101.net هستند.زمانیکه شما از طریق وب سایت آفاق هاستینگ اقدام به ... بیشتر »

Mar 18th .FANS جهت ثبت آزاد شد

پسوند .FANS جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

Mar 17th .FEEDBACK جهت ثبت آزاد شد

پسوند .FEEDBACK جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

Mar 17th .THEATRE جهت ثبت آزاد شد

پسوند .THEATRE جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

Mar 17th .PROTECTION جهت ثبت آزاد شد

پسوند .PROTECTION جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

Mar 17th .SECURITY جهت ثبت آزاد شد

پسوند .SECURITY جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

Mar 11th .SC جهت ثبت آزاد شد

پسوند .SC جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.