مقالات

 slow-loris درباره حملات و راهکار لینوکسی

یکی از روش های متداول در حملات  DDOS استفاده از ابزار هایی است که از متد slow-loris استفاده...

 انواع حملات DDoS

TCP RESET TCP FIN TCP SYN + ACK TCP Fragment TCP ACK + PSH TCP ACK HTTP URL GET/POST Floods...

 شناسایی هارد SSD از HDD در لینوکس

برخی مواقع برای کاربران این سوال پیش میاید که آیا هارد دیسک سرور  آن ها واقعا SSD هست یا HDD در...