نسخه 2.4.3  ماژول نمایندگی ثبت دامنه ارائه شد.

در این نسخه بهبودی جهت سینک شدن تاریخ انقضای دامنه با سامانه اصلی صورت گرفته و مشکل نسخه قبلی جهت ارتباط با سامانه جهت انتقال دامنه نیز برطرف شده است.Thursday, January 16, 2020

« برگشت

Powered by WHMCompleteSolution