آفر های سرور اختصاصی اخر سال میلادی 2020

Xeon E3-1230-8-500NLXeon E3-1230 3.2GHz (4 cores)8 Gb DDR3500Gb SATA€32Xeon E3-1230v3-8-500NLXeon E3-1230v3 3.3GHz (4 cores)8 Gb DDR3500Gb SATA€33Core i3-2100-16-500NLCore i3-2100 3.1GHz (2 cores)16 Gb DDR3500Gb SATA€33Core i3-4130-16-128NLCore i3-4130 3.4GHz (2 cores)16 Gb DDR3128Gb SSD€35Xeon E3-1280-16-240NLXeon E3-1280 3.5GHz (4 ... بیشتر »

28th Dec 2020
لیست آفر های سرور اختصاصی روسیه هلند آمریکا

i3-2100 3.1GHz (2 cores) or better8 Gb RAM500Gb SATA€48i3-2100-8-240RUi3-2100 3.1GHz (2 cores) or better8 Gb RAM240Gb SSD€522xAMD Opteron 6128-16-1024RU2xAMD Opteron 6128 2.0GHz (8 cores)16 Gb DDR31Tb SATA€562xXeon E5645-64-4096NL2xXeon E5645 2.4GHz (6 cores)64 Gb DDR32x2Tb SATA€602xXeon E5645-96-2400NL2xXeon E5645 2.4GHz (6 cores)96 Gb ... بیشتر »

7th Dec 2020

Powered by WHMCompleteSolution