با درود فراوان
امروز مورخ 11 شهریور 1386 با توجه به تعطیلی کلیه دپارتمان ها، تیکت های ارسال شده با تاخیر رسیدگی خواهند شد
پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما تشکر میکنیم.


Saturday, September 2, 2017

« برگشت