با درود فراوان.
در جریان انتقال دامنه ها به سیستم جدید، هنوز برخی از کاربران نسبت به انتقال دامنه های خود به خصوص دامنه های com به سیستم جدید اقدامی انجام نداده اند.
لطفا جهت انتقال دامنه های net .com .org که هنوز در سیستم قدیم قرار دارند، هرچه سریع تر با واحد دامنه و نمایندگان مکاتبه انجام شود تا در اولویت، انتقال ها انجام شوند.

بسیار مهم: همچنین از کلیه کاربرانی که تا قبل از 19 june دامنه خود را با پسوند های pw us me top xyz biz co asia shop store love ninja ثبت کرده اند درخواست میشود با ارسال تیکت به واحد دامنه و نمایندگان در اسرع وقت انتقال دامنه های خود را پیگیری کنند.

لازم به یادآوری است که انتقال دامنه به سیستم دیگر شامل هزینه ای معادل یکسال تمدید خواهد شد (دامنه منتقل و یکسال نیز تمدید خواهد شد)

رونوشت این اطلاعیه از طریق ایمیل به اطلاع کاربران رسانده شد و از طریق پیامک نیز رسیدگی فوری به این اطلاعیه، درخواست شد.


Sunday, August 20, 2017

« برگشت