اگر از ورد پرس استفاده میکنید، پیشنهاد میکنیم پلاگین امنیتی زیر را نصب کنید.
این پلاگین ، وب سایت شما را در برابر مشکلات امنیتی پلاگین ها محافظت میکند.

https://wordpress.org/plugins/gotmls/
Sunday, April 16, 2017

« برگشت