با درود فراوان
بر طبق اعلام واحد ثبت از این پس، بر روی هر تراکنش شارژ، 2 درصد کارمزد از طرف درگاه بانکی اخذ خواهد شد.
به همین جهت نمایندگان پس از ارسال درخواست شارژ و انتقال به بانک، مبلغی که میپردازند بدین صورت محاسبه خواهد شد:

(تعداد دلار + 2% تعداد دلار درخواستی) * نرخ هر دلار

به طور مثال برای خرید 50 دلار ، 51 دلار باید خرید شود.Friday, March 17, 2017

« برگشت