سلام
تمدید دامنه های co برخلاف دیگر پسوند ها که یک ماه پس از تاریخ انقضا نیز امکان تمدید با هزینه معمول را دارند، به محض اکسپایر شدن، شامل هزینه ریستور میشوند.
به همین جهت از کلیه کاربران درخواست میشود زودتر از تاریخ سر رسید خود نسبت به تمدید دامنه اقدام نمایند تا دچار مشکل نشوند.

با تشکر


Sunday, January 10, 2016

« برگشت