تخفیف های جدید آفاق هاستینگ برای ماه نوامبر، ارایه شد.
همچنین چند پسوند جدید نیز به لیست رسمی ثبت دامنه آفاق هاستینگ افزوده شدند. این پسوند ها در ماه گذشته جزو پسوند های پرطرفدار کاربران آفاق هاستینگ بوده و امیدواریم در این ماه با تخفیف های جدید، بتوانیم همچون گذشته بهترین خدمات و قیمت ها را به کاربران خود ارایه کنیم.
جهت ثبت دامنه همواره میتوانید از لینک زیر استفاده کنید

http://clients.afaghhosting.net/domainchecker.html


Friday, October 30, 2015

« برگشت