ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط آفاق هاستینگ ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.IO .Mobi .Dev .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های خاص، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.

لیست پسوند ها بر اساس نوع

دامنه
ثبت جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.io new!
1,012,800 T
1 سال
1,012,800 T
1 سال
1,012,800 T
1 سال
.app new!
376,800 T
1 سال
376,800 T
1 سال
376,800 T
1 سال
.xyz sale!
28,800 T
1 سال
252,000 T
1 سال
252,000 T
1 سال
.com
216,000 T
1 سال
216,000 T
1 سال
216,000 T
1 سال
.ir
15,000 T
1 سال
24,000 T
1 سال
15,000 T
1 سال
.net
266,400 T
1 سال
266,400 T
1 سال
266,400 T
1 سال
.org
266,400 T
1 سال
266,400 T
1 سال
266,400 T
1 سال
.info
120,000 T
1 سال
316,800 T
1 سال
316,800 T
1 سال
.biz
331,200 T
1 سال
331,200 T
1 سال
331,200 T
1 سال
.in
228,000 T
1 سال
228,000 T
1 سال
228,000 T
1 سال
.me sale!
312,000 T
1 سال
312,000 T
1 سال
312,000 T
1 سال
.asia
312,000 T
1 سال
312,000 T
1 سال
312,000 T
1 سال
.us
204,000 T
1 سال
204,000 T
1 سال
204,000 T
1 سال
.top
192,000 T
1 سال
192,000 T
1 سال
192,000 T
1 سال
.pw
460,800 T
1 سال
460,800 T
1 سال
460,800 T
1 سال
.market
640,800 T
1 سال
640,800 T
1 سال
640,800 T
1 سال
.online sale!
760,800 T
1 سال
760,800 T
1 سال
760,800 T
1 سال
.bz
456,000 T
1 سال
456,000 T
1 سال
456,000 T
1 سال
.ac
842,400 T
1 سال
842,400 T
1 سال
842,400 T
1 سال
.co sale!
600,000 T
1 سال
600,000 T
1 سال
600,000 T
1 سال
.business
170,400 T
1 سال
170,400 T
1 سال
170,400 T
1 سال
.cafe
650,400 T
1 سال
650,400 T
1 سال
650,400 T
1 سال
.tech
1,060,800 T
1 سال
1,060,800 T
1 سال
1,060,800 T
1 سال
.website
465,600 T
1 سال
465,600 T
1 سال
465,600 T
1 سال
.travel
2,304,000 T
1 سال
2,304,000 T
1 سال
2,304,000 T
1 سال
.zone
652,800 T
1 سال
652,800 T
1 سال
652,800 T
1 سال
.world sale!
640,800 T
1 سال
640,800 T
1 سال
640,800 T
1 سال
.today
424,800 T
1 سال
424,800 T
1 سال
424,800 T
1 سال
.technology
424,800 T
1 سال
424,800 T
1 سال
424,800 T
1 سال
.team
652,800 T
1 سال
652,800 T
1 سال
652,800 T
1 سال
.systems
424,800 T
1 سال
424,800 T
1 سال
424,800 T
1 سال
.site
616,800 T
1 سال
616,800 T
1 سال
616,800 T
1 سال
.shop sale!
194,400 T
1 سال
696,000 T
1 سال
696,000 T
1 سال
.pro sale!
120,000 T
1 سال
372,000 T
1 سال
372,000 T
1 سال
.news
484,800 T
1 سال
484,800 T
1 سال
484,800 T
1 سال
.mobi
400,800 T
1 سال
400,800 T
1 سال
400,800 T
1 سال
.exchange
652,800 T
1 سال
652,800 T
1 سال
652,800 T
1 سال
.email sale!
432,000 T
1 سال
432,000 T
1 سال
432,000 T
1 سال
.doctor
2,064,000 T
1 سال
2,064,000 T
1 سال
2,064,000 T
1 سال
.digital sale!
96,000 T
1 سال
672,000 T
1 سال
672,000 T
1 سال
.com.co sale!
170,400 T
1 سال
278,400 T
1 سال
278,400 T
1 سال
.codes
1,080,000 T
1 سال
1,080,000 T
1 سال
1,080,000 T
1 سال
.chat
652,800 T
1 سال
652,800 T
1 سال
652,800 T
1 سال
.center
424,800 T
1 سال
424,800 T
1 سال
424,800 T
1 سال
.agency
96,000 T
1 سال
420,000 T
1 سال
420,000 T
1 سال
.link sale!
228,000 T
1 سال
228,000 T
1 سال
228,000 T
1 سال
.art
194,400 T
1 سال
N/A
278,400 T
1 سال
.gallery
422,400 T
1 سال
N/A
422,400 T
1 سال
.design
1,012,800 T
1 سال
1,012,800 T
1 سال
1,012,800 T
1 سال
.click new!
216,000 T
1 سال
216,000 T
1 سال
216,000 T
1 سال

Please choose a category from above.

Powered by WHMCompleteSolution