ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط آفاق هاستینگ ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.IO .Mobi .Dev .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های خاص، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.

لیست پسوند ها بر اساس نوع

دامنه
ثبت جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.io
752,000 T
1 سال
752,000 T
1 سال
752,000 T
1 سال
.app new!
310,200 T
1 سال
310,200 T
1 سال
310,200 T
1 سال
.xyz
22,600 T
1 سال
206,800 T
1 سال
206,800 T
1 سال
.com
169,200 T
1 سال
169,200 T
1 سال
169,200 T
1 سال
.ir
5,000 T
1 سال
8,000 T
1 سال
5,000 T
1 سال
.net
210,600 T
1 سال
210,600 T
1 سال
210,600 T
1 سال
.org
210,600 T
1 سال
210,600 T
1 سال
210,600 T
1 سال
.info sale!
84,600 T
1 سال
229,400 T
1 سال
229,400 T
1 سال
.biz
263,200 T
1 سال
263,200 T
1 سال
263,200 T
1 سال
.in
188,000 T
1 سال
188,000 T
1 سال
188,000 T
1 سال
.me sale!
75,200 T
1 سال
235,000 T
1 سال
235,000 T
1 سال
.asia
253,800 T
1 سال
253,800 T
1 سال
253,800 T
1 سال
.us
159,800 T
1 سال
159,800 T
1 سال
159,800 T
1 سال
.pw sale!
366,600 T
1 سال
366,600 T
1 سال
366,600 T
1 سال
.market
517,000 T
1 سال
517,000 T
1 سال
517,000 T
1 سال
.online sale!
235,000 T
1 سال
611,000 T
1 سال
611,000 T
1 سال
.bz
366,600 T
1 سال
366,600 T
1 سال
366,600 T
1 سال
.ac
676,800 T
1 سال
676,800 T
1 سال
676,800 T
1 سال
.co
191,800 T
1 سال
479,400 T
1 سال
479,400 T
1 سال
.click
178,600 T
1 سال
178,600 T
1 سال
178,600 T
1 سال
.top sale!
47,000 T
1 سال
319,600 T
1 سال
319,600 T
1 سال
.business
150,400 T
1 سال
150,400 T
1 سال
150,400 T
1 سال
.cafe
178,600 T
1 سال
526,400 T
1 سال
526,400 T
1 سال
.company
141,000 T
1 سال
141,000 T
1 سال
141,000 T
1 سال
.design
235,000 T
1 سال
808,400 T
1 سال
808,400 T
1 سال
.tech sale!
272,600 T
1 سال
846,000 T
1 سال
846,000 T
1 سال
.dev new!
282,000 T
1 سال
282,000 T
1 سال
282,000 T
1 سال
.website sale!
141,000 T
1 سال
379,800 T
1 سال
379,800 T
1 سال
.trade
84,600 T
1 سال
498,200 T
1 سال
498,200 T
1 سال
.travel
498,200 T
1 سال
1,804,800 T
1 سال
1,804,800 T
1 سال
.cloud sale!
141,000 T
1 سال
188,000 T
1 سال
188,000 T
1 سال
.zone
141,000 T
1 سال
526,400 T
1 سال
526,400 T
1 سال
.world
84,600 T
1 سال
517,000 T
1 سال
517,000 T
1 سال
.works
84,600 T
1 سال
526,400 T
1 سال
526,400 T
1 سال
.win
84,600 T
1 سال
498,200 T
1 سال
498,200 T
1 سال
.today
84,600 T
1 سال
347,800 T
1 سال
347,800 T
1 سال
.tips
178,600 T
1 سال
347,800 T
1 سال
347,800 T
1 سال
.technology
122,200 T
1 سال
347,800 T
1 سال
347,800 T
1 سال
.team
141,000 T
1 سال
526,400 T
1 سال
526,400 T
1 سال
.systems
122,200 T
1 سال
347,800 T
1 سال
347,800 T
1 سال
.style
178,600 T
1 سال
526,400 T
1 سال
526,400 T
1 سال
.stream
84,600 T
1 سال
498,200 T
1 سال
498,200 T
1 سال
.store
235,000 T
1 سال
977,600 T
1 سال
977,600 T
1 سال
.space
141,000 T
1 سال
376,000 T
1 سال
376,000 T
1 سال
.site
159,800 T
1 سال
498,200 T
1 سال
498,200 T
1 سال
.shop
159,800 T
1 سال
554,600 T
1 سال
554,600 T
1 سال
.services
122,200 T
1 سال
517,000 T
1 سال
517,000 T
1 سال
.run
84,600 T
1 سال
347,800 T
1 سال
347,800 T
1 سال
.rocks

سال
N/A
N/A
.review
141,000 T
1 سال
498,200 T
1 سال
498,200 T
1 سال
.racing
84,600 T
1 سال
216,200 T
1 سال
216,200 T
1 سال
.promo
122,200 T
1 سال
300,800 T
1 سال
300,800 T
1 سال
.pro
79,000 T
1 سال
298,900 T
1 سال
298,900 T
1 سال
.party
84,600 T
1 سال
498,200 T
1 سال
498,200 T
1 سال
.ninja
141,000 T
1 سال
329,000 T
1 سال
329,000 T
1 سال
.news
235,000 T
1 سال
394,800 T
1 سال
394,800 T
1 سال
.network
84,600 T
1 سال
347,800 T
1 سال
347,800 T
1 سال
.mobi
122,200 T
1 سال
329,000 T
1 سال
329,000 T
1 سال
.live
84,600 T
1 سال
394,800 T
1 سال
394,800 T
1 سال
.gold
141,000 T
1 سال
1,616,800 T
1 سال
1,616,800 T
1 سال
.fun
141,000 T
1 سال
379,800 T
1 سال
379,800 T
1 سال
.exchange
178,600 T
1 سال
526,400 T
1 سال
526,400 T
1 سال
.email
84,600 T
1 سال
347,800 T
1 سال
347,800 T
1 سال
.doctor
235,000 T
1 سال
1,616,800 T
1 سال
1,616,800 T
1 سال
.digital
84,600 T
1 سال
526,400 T
1 سال
526,400 T
1 سال
.cool
141,000 T
1 سال
526,400 T
1 سال
526,400 T
1 سال
.com.co
141,000 T
1 سال
233,100 T
1 سال
233,100 T
1 سال
.codes
122,200 T
1 سال
846,000 T
1 سال
846,000 T
1 سال
.chat
235,000 T
1 سال
526,400 T
1 سال
526,400 T
1 سال
.center
84,600 T
1 سال
347,800 T
1 سال
347,800 T
1 سال
.bid
84,600 T
1 سال
507,600 T
1 سال
507,600 T
1 سال
.best
37,600 T
1 سال
376,000 T
1 سال
376,000 T
1 سال
.agency
84,600 T
1 سال
347,800 T
1 سال
347,800 T
1 سال

Please choose a category from above.

Powered by WHMCompleteSolution