ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط آفاق هاستینگ ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.IO .Mobi .Dev .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های خاص، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.

لیست پسوند ها بر اساس نوع

دامنه
ثبت جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.io
1,228,500 T
1 سال
1,228,500 T
1 سال
1,228,500 T
1 سال
.app new!
519,800 T
1 سال
519,800 T
1 سال
519,800 T
1 سال
.xyz
34,700 T
1 سال
346,500 T
1 سال
346,500 T
1 سال
.com
283,500 T
1 سال
283,500 T
1 سال
283,500 T
1 سال
.ir
5,000 T
1 سال
8,000 T
1 سال
5,000 T
1 سال
.net
352,800 T
1 سال
352,800 T
1 سال
352,800 T
1 سال
.org
352,800 T
1 سال
352,800 T
1 سال
352,800 T
1 سال
.info
415,800 T
1 سال
415,800 T
1 سال
415,800 T
1 سال
.biz
441,000 T
1 سال
441,000 T
1 سال
441,000 T
1 سال
.in
296,100 T
1 سال
296,100 T
1 سال
296,100 T
1 سال
.me sale!
126,000 T
1 سال
396,900 T
1 سال
396,900 T
1 سال
.asia
415,800 T
1 سال
415,800 T
1 سال
415,800 T
1 سال
.us
267,800 T
1 سال
267,800 T
1 سال
267,800 T
1 سال
.top
78,800 T
1 سال
535,500 T
1 سال
535,500 T
1 سال
.pw
614,300 T
1 سال
614,300 T
1 سال
614,300 T
1 سال
.market
850,500 T
1 سال
850,500 T
1 سال
850,500 T
1 سال
.online sale!
387,500 T
1 سال
1,023,800 T
1 سال
1,023,800 T
1 سال
.bz
598,500 T
1 سال
598,500 T
1 سال
598,500 T
1 سال
.ac
1,118,300 T
1 سال
1,118,300 T
1 سال
1,118,300 T
1 سال
.co
321,300 T
1 سال
803,300 T
1 سال
803,300 T
1 سال
.click sale!
163,800 T
1 سال
289,800 T
1 سال
289,800 T
1 سال
.business
226,800 T
1 سال
226,800 T
1 سال
226,800 T
1 سال
.cafe
866,300 T
1 سال
866,300 T
1 سال
866,300 T
1 سال
.company
236,300 T
1 سال
236,300 T
1 سال
236,300 T
1 سال
.design
1,354,500 T
1 سال
1,354,500 T
1 سال
1,354,500 T
1 سال
.tech sale!
456,800 T
1 سال
1,417,500 T
1 سال
1,417,500 T
1 سال
.dev new!
456,800 T
1 سال
456,800 T
1 سال
456,800 T
1 سال
.website sale!
226,800 T
1 سال
630,000 T
1 سال
630,000 T
1 سال
.trade
141,800 T
1 سال
834,800 T
1 سال
834,800 T
1 سال
.travel
834,800 T
1 سال
3,024,000 T
1 سال
3,024,000 T
1 سال
.cloud
608,000 T
1 سال
608,000 T
1 سال
608,000 T
1 سال
.zone
236,300 T
1 سال
882,000 T
1 سال
882,000 T
1 سال
.world
141,800 T
1 سال
866,300 T
1 سال
866,300 T
1 سال
.works
141,800 T
1 سال
882,000 T
1 سال
882,000 T
1 سال
.win
141,800 T
1 سال
834,800 T
1 سال
834,800 T
1 سال
.today
141,800 T
1 سال
582,800 T
1 سال
582,800 T
1 سال
.tips
299,300 T
1 سال
582,800 T
1 سال
582,800 T
1 سال
.technology
204,800 T
1 سال
582,800 T
1 سال
582,800 T
1 سال
.team
236,300 T
1 سال
882,000 T
1 سال
882,000 T
1 سال
.systems
204,800 T
1 سال
582,800 T
1 سال
582,800 T
1 سال
.style
299,300 T
1 سال
882,000 T
1 سال
882,000 T
1 سال
.stream
141,800 T
1 سال
834,800 T
1 سال
834,800 T
1 سال
.store
393,800 T
1 سال
1,638,000 T
1 سال
1,638,000 T
1 سال
.space
236,300 T
1 سال
630,000 T
1 سال
630,000 T
1 سال
.site
267,800 T
1 سال
834,800 T
1 سال
834,800 T
1 سال
.shop
267,800 T
1 سال
929,300 T
1 سال
929,300 T
1 سال
.services
204,800 T
1 سال
866,300 T
1 سال
866,300 T
1 سال
.run
141,800 T
1 سال
582,800 T
1 سال
582,800 T
1 سال
.rocks

سال
N/A
N/A
.review
236,300 T
1 سال
834,800 T
1 سال
834,800 T
1 سال
.racing
141,800 T
1 سال
362,300 T
1 سال
362,300 T
1 سال
.promo
204,800 T
1 سال
504,000 T
1 سال
504,000 T
1 سال
.pro
132,300 T
1 سال
500,900 T
1 سال
500,900 T
1 سال
.party
141,800 T
1 سال
834,800 T
1 سال
834,800 T
1 سال
.ninja
236,300 T
1 سال
551,300 T
1 سال
551,300 T
1 سال
.news
393,800 T
1 سال
661,500 T
1 سال
661,500 T
1 سال
.network
141,800 T
1 سال
582,800 T
1 سال
582,800 T
1 سال
.mobi
204,800 T
1 سال
551,300 T
1 سال
551,300 T
1 سال
.live
141,800 T
1 سال
661,500 T
1 سال
661,500 T
1 سال
.gold
236,300 T
1 سال
2,709,000 T
1 سال
2,709,000 T
1 سال
.fun
236,300 T
1 سال
636,300 T
1 سال
636,300 T
1 سال
.exchange
299,300 T
1 سال
882,000 T
1 سال
882,000 T
1 سال
.email
141,800 T
1 سال
582,800 T
1 سال
582,800 T
1 سال
.doctor
393,800 T
1 سال
2,709,000 T
1 سال
2,709,000 T
1 سال
.digital
141,800 T
1 سال
882,000 T
1 سال
882,000 T
1 سال
.cool
236,300 T
1 سال
882,000 T
1 سال
882,000 T
1 سال
.com.co
236,300 T
1 سال
390,600 T
1 سال
390,600 T
1 سال
.codes
204,800 T
1 سال
1,417,500 T
1 سال
1,417,500 T
1 سال
.chat
393,800 T
1 سال
882,000 T
1 سال
882,000 T
1 سال
.center
141,800 T
1 سال
582,800 T
1 سال
582,800 T
1 سال
.bid
141,800 T
1 سال
850,500 T
1 سال
850,500 T
1 سال
.best
63,000 T
1 سال
630,000 T
1 سال
630,000 T
1 سال
.agency
141,800 T
1 سال
582,800 T
1 سال
582,800 T
1 سال

Please choose a category from above.

Powered by WHMCompleteSolution