ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط آفاق هاستینگ ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.IO .Mobi .Dev .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های خاص، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.

لیست پسوند ها بر اساس نوع

دامنه
ثبت جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.ir
15,000 T
1 سال
24,000 T
1 سال
15,000 T
1 سال
.com
313,100 T
1 سال
313,100 T
1 سال
313,100 T
1 سال
.net
344,100 T
1 سال
344,100 T
1 سال
344,100 T
1 سال
.org sale!
248,000 T
1 سال
344,100 T
1 سال
344,100 T
1 سال
.io
1,333,000 T
1 سال
1,333,000 T
1 سال
1,333,000 T
1 سال
.app
496,000 T
1 سال
496,000 T
1 سال
496,000 T
1 سال
.xyz sale!
37,200 T
1 سال
403,000 T
1 سال
403,000 T
1 سال
.info sale!
155,000 T
1 سال
496,000 T
1 سال
496,000 T
1 سال
.biz
434,000 T
1 سال
434,000 T
1 سال
434,000 T
1 سال
.in
294,500 T
1 سال
294,500 T
1 سال
294,500 T
1 سال
.me sale!
496,000 T
1 سال
496,000 T
1 سال
496,000 T
1 سال
.asia
403,000 T
1 سال
403,000 T
1 سال
403,000 T
1 سال
.us
263,500 T
1 سال
263,500 T
1 سال
263,500 T
1 سال
.top
248,000 T
1 سال
248,000 T
1 سال
248,000 T
1 سال
.pw
620,000 T
1 سال
620,000 T
1 سال
620,000 T
1 سال
.market
837,000 T
1 سال
837,000 T
1 سال
837,000 T
1 سال
.online
992,000 T
1 سال
992,000 T
1 سال
992,000 T
1 سال
.bz
604,500 T
1 سال
604,500 T
1 سال
604,500 T
1 سال
.ac
1,088,100 T
1 سال
1,088,100 T
1 سال
1,088,100 T
1 سال
.co sale!
316,200 T
1 سال
778,100 T
1 سال
778,100 T
1 سال
.business
248,000 T
1 سال
248,000 T
1 سال
248,000 T
1 سال
.cafe
840,100 T
1 سال
840,100 T
1 سال
840,100 T
1 سال
.tech
1,395,000 T
1 سال
1,395,000 T
1 سال
1,395,000 T
1 سال
.website
620,000 T
1 سال
620,000 T
1 سال
620,000 T
1 سال
.travel
2,976,000 T
1 سال
2,976,000 T
1 سال
2,976,000 T
1 سال
.zone
852,500 T
1 سال
852,500 T
1 سال
852,500 T
1 سال
.world
827,700 T
1 سال
827,700 T
1 سال
827,700 T
1 سال
.today
713,000 T
1 سال
713,000 T
1 سال
713,000 T
1 سال
.technology
713,000 T
1 سال
713,000 T
1 سال
713,000 T
1 سال
.team
852,500 T
1 سال
852,500 T
1 سال
852,500 T
1 سال
.systems
713,000 T
1 سال
713,000 T
1 سال
713,000 T
1 سال
.site
796,700 T
1 سال
796,700 T
1 سال
796,700 T
1 سال
.shop sale!
248,000 T
1 سال
899,000 T
1 سال
899,000 T
1 سال
.pro sale!
155,000 T
1 سال
558,000 T
1 سال
558,000 T
1 سال
.news
790,500 T
1 سال
790,500 T
1 سال
790,500 T
1 سال
.mobi
589,000 T
1 سال
589,000 T
1 سال
589,000 T
1 سال
.exchange
868,000 T
1 سال
868,000 T
1 سال
868,000 T
1 سال
.email
713,000 T
1 سال
713,000 T
1 سال
713,000 T
1 سال
.agency
744,000 T
1 سال
744,000 T
1 سال
744,000 T
1 سال
.doctor
2,666,000 T
1 سال
2,666,000 T
1 سال
2,666,000 T
1 سال
.digital
1,038,500 T
1 سال
1,038,500 T
1 سال
1,038,500 T
1 سال
.com.co sale!
790,500 T
1 سال
790,500 T
1 سال
790,500 T
1 سال
.codes
1,426,000 T
1 سال
1,426,000 T
1 سال
1,426,000 T
1 سال
.chat
843,200 T
1 سال
843,200 T
1 سال
843,200 T
1 سال
.center
558,000 T
1 سال
558,000 T
1 سال
558,000 T
1 سال
.link sale!
294,500 T
1 سال
294,500 T
1 سال
294,500 T
1 سال
.art
372,000 T
1 سال
372,000 T
1 سال
372,000 T
1 سال
.gallery
558,000 T
1 سال
558,000 T
1 سال
558,000 T
1 سال
.design
1,333,000 T
1 سال
1,333,000 T
1 سال
1,333,000 T
1 سال
.click new!
294,500 T
1 سال
294,500 T
1 سال
294,500 T
1 سال
.one
279,000 T
1 سال
N/A
279,000 T
1 سال

Please choose a category from above.

Powered by WHMCompleteSolution