ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط آفاق هاستینگ ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.IO .Mobi .Dev .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های خاص، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.

لیست پسوند ها بر اساس نوع

دامنه
ثبت جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.io new!
1,147,800 T
1 سال
1,147,800 T
1 سال
1,147,800 T
1 سال
.app new!
427,000 T
1 سال
427,000 T
1 سال
427,000 T
1 سال
.xyz sale!
32,600 T
1 سال
285,600 T
1 سال
285,600 T
1 سال
.com
274,700 T
1 سال
274,700 T
1 سال
274,700 T
1 سال
.ir
15,000 T
1 سال
24,000 T
1 سال
15,000 T
1 سال
.net
301,900 T
1 سال
301,900 T
1 سال
301,900 T
1 سال
.org
301,900 T
1 سال
301,900 T
1 سال
301,900 T
1 سال
.info
136,000 T
1 سال
359,000 T
1 سال
359,000 T
1 سال
.biz
375,400 T
1 سال
375,400 T
1 سال
375,400 T
1 سال
.in
258,400 T
1 سال
258,400 T
1 سال
258,400 T
1 سال
.me sale!
353,600 T
1 سال
353,600 T
1 سال
353,600 T
1 سال
.asia
353,600 T
1 سال
353,600 T
1 سال
353,600 T
1 سال
.us
231,200 T
1 سال
231,200 T
1 سال
231,200 T
1 سال
.top
217,600 T
1 سال
217,600 T
1 سال
217,600 T
1 سال
.pw
522,200 T
1 سال
522,200 T
1 سال
522,200 T
1 سال
.market
726,200 T
1 سال
726,200 T
1 سال
726,200 T
1 سال
.online sale!
862,200 T
1 سال
862,200 T
1 سال
862,200 T
1 سال
.bz
516,800 T
1 سال
516,800 T
1 سال
516,800 T
1 سال
.ac
954,700 T
1 سال
954,700 T
1 سال
954,700 T
1 سال
.co sale!
680,000 T
1 سال
680,000 T
1 سال
680,000 T
1 سال
.business
193,100 T
1 سال
193,100 T
1 سال
193,100 T
1 سال
.cafe
737,100 T
1 سال
737,100 T
1 سال
737,100 T
1 سال
.tech
1,202,200 T
1 سال
1,202,200 T
1 سال
1,202,200 T
1 سال
.website
527,700 T
1 سال
527,700 T
1 سال
527,700 T
1 سال
.travel
2,611,200 T
1 سال
2,611,200 T
1 سال
2,611,200 T
1 سال
.zone
739,800 T
1 سال
739,800 T
1 سال
739,800 T
1 سال
.world sale!
726,200 T
1 سال
726,200 T
1 سال
726,200 T
1 سال
.today
481,400 T
1 سال
481,400 T
1 سال
481,400 T
1 سال
.technology
481,400 T
1 سال
481,400 T
1 سال
481,400 T
1 سال
.team
739,800 T
1 سال
739,800 T
1 سال
739,800 T
1 سال
.systems
481,400 T
1 سال
481,400 T
1 سال
481,400 T
1 سال
.site
699,000 T
1 سال
699,000 T
1 سال
699,000 T
1 سال
.shop sale!
220,300 T
1 سال
788,800 T
1 سال
788,800 T
1 سال
.pro sale!
421,600 T
1 سال
421,600 T
1 سال
421,600 T
1 سال
.news
549,400 T
1 سال
549,400 T
1 سال
549,400 T
1 سال
.mobi
454,200 T
1 سال
454,200 T
1 سال
454,200 T
1 سال
.exchange
739,800 T
1 سال
739,800 T
1 سال
739,800 T
1 سال
.email sale!
489,600 T
1 سال
489,600 T
1 سال
489,600 T
1 سال
.doctor
2,339,200 T
1 سال
2,339,200 T
1 سال
2,339,200 T
1 سال
.digital sale!
108,800 T
1 سال
761,600 T
1 سال
761,600 T
1 سال
.com.co sale!
193,100 T
1 سال
315,500 T
1 سال
315,500 T
1 سال
.codes
1,224,000 T
1 سال
1,224,000 T
1 سال
1,224,000 T
1 سال
.chat
739,800 T
1 سال
739,800 T
1 سال
739,800 T
1 سال
.center
481,400 T
1 سال
481,400 T
1 سال
481,400 T
1 سال
.agency
108,800 T
1 سال
476,000 T
1 سال
476,000 T
1 سال
.link sale!
258,400 T
1 سال
258,400 T
1 سال
258,400 T
1 سال
.art
220,300 T
1 سال
N/A
315,500 T
1 سال
.gallery
478,700 T
1 سال
N/A
478,700 T
1 سال
.design
1,147,800 T
1 سال
1,147,800 T
1 سال
1,147,800 T
1 سال
.click new!
244,800 T
1 سال
244,800 T
1 سال
244,800 T
1 سال
.one new!
233,900 T
1 سال
N/A
233,900 T
1 سال

Please choose a category from above.

Powered by WHMCompleteSolution