ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط آفاق هاستینگ ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.IO .Mobi .Dev .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های خاص، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.

لیست پسوند ها بر اساس نوع

دامنه
ثبت جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.io new!
1,055,000 T
1 سال
1,055,000 T
1 سال
1,055,000 T
1 سال
.app new!
392,500 T
1 سال
392,500 T
1 سال
392,500 T
1 سال
.xyz sale!
30,000 T
1 سال
262,500 T
1 سال
262,500 T
1 سال
.com
225,000 T
1 سال
225,000 T
1 سال
225,000 T
1 سال
.ir
5,000 T
1 سال
8,000 T
1 سال
5,000 T
1 سال
.net
277,500 T
1 سال
277,500 T
1 سال
277,500 T
1 سال
.org
277,500 T
1 سال
277,500 T
1 سال
277,500 T
1 سال
.info
125,000 T
1 سال
330,000 T
1 سال
330,000 T
1 سال
.biz
345,000 T
1 سال
345,000 T
1 سال
345,000 T
1 سال
.in
237,500 T
1 سال
237,500 T
1 سال
237,500 T
1 سال
.me sale!
142,500 T
1 سال
325,000 T
1 سال
325,000 T
1 سال
.asia
325,000 T
1 سال
325,000 T
1 سال
325,000 T
1 سال
.us
212,500 T
1 سال
212,500 T
1 سال
212,500 T
1 سال
.top
200,000 T
1 سال
200,000 T
1 سال
200,000 T
1 سال
.pw
480,000 T
1 سال
480,000 T
1 سال
480,000 T
1 سال
.market
667,500 T
1 سال
667,500 T
1 سال
667,500 T
1 سال
.online sale!
792,500 T
1 سال
792,500 T
1 سال
792,500 T
1 سال
.bz
475,000 T
1 سال
475,000 T
1 سال
475,000 T
1 سال
.ac
877,500 T
1 سال
877,500 T
1 سال
877,500 T
1 سال
.co sale!
625,000 T
1 سال
625,000 T
1 سال
625,000 T
1 سال
.business
177,500 T
1 سال
177,500 T
1 سال
177,500 T
1 سال
.cafe
677,500 T
1 سال
677,500 T
1 سال
677,500 T
1 سال
.tech
1,105,000 T
1 سال
1,105,000 T
1 سال
1,105,000 T
1 سال
.website
485,000 T
1 سال
485,000 T
1 سال
485,000 T
1 سال
.travel
2,400,000 T
1 سال
2,400,000 T
1 سال
2,400,000 T
1 سال
.zone
680,000 T
1 سال
680,000 T
1 سال
680,000 T
1 سال
.world sale!
92,500 T
1 سال
667,500 T
1 سال
667,500 T
1 سال
.today
442,500 T
1 سال
442,500 T
1 سال
442,500 T
1 سال
.technology
442,500 T
1 سال
442,500 T
1 سال
442,500 T
1 سال
.team
680,000 T
1 سال
680,000 T
1 سال
680,000 T
1 سال
.systems
442,500 T
1 سال
442,500 T
1 سال
442,500 T
1 سال
.site
642,500 T
1 سال
642,500 T
1 سال
642,500 T
1 سال
.shop sale!
202,500 T
1 سال
725,000 T
1 سال
725,000 T
1 سال
.pro sale!
125,000 T
1 سال
387,500 T
1 سال
387,500 T
1 سال
.news
505,000 T
1 سال
505,000 T
1 سال
505,000 T
1 سال
.mobi
417,500 T
1 سال
417,500 T
1 سال
417,500 T
1 سال
.exchange
680,000 T
1 سال
680,000 T
1 سال
680,000 T
1 سال
.email sale!
92,500 T
1 سال
450,000 T
1 سال
450,000 T
1 سال
.doctor
2,150,000 T
1 سال
2,150,000 T
1 سال
2,150,000 T
1 سال
.digital sale!
100,000 T
1 سال
700,000 T
1 سال
700,000 T
1 سال
.com.co sale!
177,500 T
1 سال
290,000 T
1 سال
290,000 T
1 سال
.codes
1,125,000 T
1 سال
1,125,000 T
1 سال
1,125,000 T
1 سال
.chat
680,000 T
1 سال
680,000 T
1 سال
680,000 T
1 سال
.center
442,500 T
1 سال
442,500 T
1 سال
442,500 T
1 سال
.agency
100,000 T
1 سال
437,500 T
1 سال
437,500 T
1 سال
.link sale!
125,000 T
1 سال
237,500 T
1 سال
237,500 T
1 سال
.art
202,500 T
1 سال
N/A
290,000 T
1 سال
.gallery
440,000 T
1 سال
N/A
440,000 T
1 سال
.design
1,055,000 T
1 سال
1,055,000 T
1 سال
1,055,000 T
1 سال
.click new!
225,000 T
1 سال
225,000 T
1 سال
225,000 T
1 سال

Please choose a category from above.

Powered by WHMCompleteSolution