ثبت دامنه با پسوند .be

جهت ثبت دامنه با پسوند .be میتوانید از وب سایت زیر برای بررسی آزاد بودن دامنه اقدام کرده و با ارسال تیکت به واحد دامنه و نمایندگان، دامنه خود را ثبت نمایید:

https://www.register.be/nl

27th Mar 2016
.Company جهت ثبت آزاد شد

پسوند .Company جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

23rd Mar 2016
.TODAY جهت ثبت آزاد شد

پسوند .TODAY جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

23rd Mar 2016
مشکل سیستم های هویز

سلامبه جهت مسایل مطرح شده در زمینه ثبت برخی پسوند های gtld خدمت شما اطلاع خواهیم داد که برخی از پسوند ها نیازمند هویز گیری از سیستم rack101.net هستند.زمانیکه شما از طریق وب سایت آفاق هاستینگ اقدام به ... بیشتر »

19th Mar 2016
.FANS جهت ثبت آزاد شد

پسوند .FANS جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

18th Mar 2016
.FEEDBACK جهت ثبت آزاد شد

پسوند .FEEDBACK جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

17th Mar 2016
.THEATRE جهت ثبت آزاد شد

پسوند .THEATRE جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

17th Mar 2016
.PROTECTION جهت ثبت آزاد شد

پسوند .PROTECTION جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

17th Mar 2016
.SECURITY جهت ثبت آزاد شد

پسوند .SECURITY جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

17th Mar 2016
.SC جهت ثبت آزاد شد

پسوند .SC جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

11th Mar 2016