اخبار

Oct 20th .DOCTOR جهت ثبت آزاد شد

پسوند .DOCTOR جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

Oct 13th قالب ما هم هوا شد

روز گذشته به صورت اتفاقی وب سایت یکی از همکاران که اسمشان را نمیبرم - vpsgroups را دیدم. فقط برای چند ثانیه مات صفحه مانیتور شدم ... بله. به راحتی آب خوردن، قالب آفاق هاستینگ را کپی کرده بودند.تمام کد ... بیشتر »